• Her er flerbruksfartøyet «Seven Falcon», som er et av de vel 20–30 flerbruksfartøyene som opererer på norsk sokkel. Skipet brukes i dag av Subsea 7. Torstein Lillevik

Her er det millioner å spare i lønnsutgifter

Et rederi kan spare 9 millioner kroner på å velge bekvemmelighetsflagg framfor norsk flagg på et flerbruksfartøy på norsk sokkel.