• Mark Abbey tror havvind kan bli stort for CHC Helikopter Service i framtiden. Anders Minge

CHC Helikopter Service vil fly til havvind-parkene

CHC Helikopter Service er over kneika og ser for seg vindparker til havs som et viktig forretningsområde etterhvert som det blir mindre helikoptertrafikk til oljeriggene.