• I 2011 jobbet et borelag med å bore seg 1800 meter ned i jorda for å komme til skifergassen i det enorme gassfeltet Marcellus, som Statoil i 2008 gikk inn i. Jon Ingemundsen

Ny bok: Pengene Statoil brukte i utlandet, ville gitt større avkastning i Oljefondet

Statoil har vært med på å forandre Norge for alltid. En ny bok forteller om nesten 50 år med suksess, maktkamper, korrupsjonsanklager og prosjekter helt ute av kontroll.