• Dag Terje Andersen (Ap) og Svein Harberg (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen måtte etterlyse svar fra oljetoppene på hvorfor feil ikke blir rettet, selv om de rapporteres som ordnet opp i. Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Hvorfor følger ikke oljeselskapene opp alle avvik? Dere gir veldig defensive svar

Kontroll- og konstitusjonskomiteen måtte etterlyse svar fra oljeselskapene på hvorfor de ikke alltid følger opp avvik Petroleumstilsynet avdekker.