Norges CO2-versting er i særklasse: Tre Equinor-felt er topp-tre

Ingen er i nærheten av å slå oljebransjen på utslipp i Norge - hverken på land og til havs.

Publisert: Publisert:

Mongstad-raffineriet står for Norges største CO2-utslipp. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

  1. Leserne mener

Gullfaks-feltet, her ved Gullfaks A, fremst i bildet, slipper ut mest CO2 på norsk sokkel. Foto: Equinor/Øyvind Hagen

Hvis Equinor bestmmer seg for å bygge ut Hywind Tampen, vil fem plattformer på feltene Gullfaks og Snorre få dekket deler av strømbehovet av elleve flytende plattformer. Foto: Equinor/Illustrasjon

Totale CO₂-utslipp i Norge i 2018 var på 43,9 millioner tonn. Dette er en liten økning – 0,4 prosent – fra 2017, men ellers det laveste siden 2009.

Det kommer fram av nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

1 Utslippstoppen

Produksjonen av olje og gass sto for 31 prosent av norske CO₂-utslipp i 2018, med 13,7 millioner tonn:

  • Her økte utslippene fra 7,9 millioner tonn CO₂ i 1990 til over 12 millioner i 2000 – og har siden svingt mellom 13 og 14 millioner tonn.
  • I 2015 var utslippene på 14,4 millioner tonn, og har siden sunket.

Miljødirektøratet har i tillegg samlet data til en oversikt over de største utslippspunktene fra Norge.

2 Mest på sokkelen:

Equinor er den ledende aktøren på norsk sokkel – og det vises også i utslippstallene. Tre Equinor-felt topper:

  • Gullfaks-feltet: 0,91 millioner tonn CO₂.
  • Åsgard-feltet: 0,86 millioner tonn CO₂.
  • Statfjord-feltet: 0,81 millioner tonn CO₂.

3 Høyere utslipp, lavere produksjon

Fjorårets resultat er for eksempel høyere enn utslippene i 2010 (13,3 millioner tonn) – og høyere enn i 2004 (også 13,3 millioner tonn), året hvor produksjonen på norsk sokkel var på topp. Til sammenligning var produksjonen i fjor 13 prosent lavere enn i 2004, mens CO₂-utslippene var høyere.

Sammenligning mellom produksjon og utslipp må også ta hensyn til hvor lenge olje- og gassfeltene har produsert, fordi eldre felt krever mer energi for å produsere (såkalt modne felt i haleproduksjon).

LES OGSÅ:

Les også

De skal gjøre norsk oljeproduksjon utslippsfri

4 Mest på land

Etter produksjon av olje og gass, er landindustri (industri og bergverk) den største utslippskilden av CO2 med 11,5 millioner tonn. Også på land topper Equinor – og her finner vi også Norges desidert største utslipper av CO2 – raffineriet på Mongstad:

  • Mongstad-raffineriet (Equinor): 2,2 millioner tonn.
  • Gassanlegget på Kårstø (Gassco/Equinor): 1,13 millioner tonn.
  • Gassfabrikken på Melkøya (Equinor): 0,93 millioner tonn.

5 Bil og fly

Neste på utslippslisten er veitrafikk, med 8,9 millioner tonn. Luftfart - sammen med blant annet sjøfart, fiske og motorredskaper – sto for 7,2 tonn. Energiforrsyning sto for 1,7 millioner tonn, oppvarming sto for 629.000 tonn og jordbruk er nederst på listen med 81.000 tonn CO2.

https://cms.schibsted.media/workbench/4qvl6R;newsroom=sa
Publisert: