Økning i CO2-utslipp på norsk sokkel

Arbeidet med å hente opp siste rest av oljen ved en del felt utenfor norskekysten, fører til økt energiforbruk.

Ved Grane-plattformen i Nordsjøen planlegges det å ta i bruk vanninjeksjon for å få opp siste rest av oljen.
  • Frank André S. Bremnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 13 år gammel

8. januar la Oljedirektoratet frem prognoser for fremtidig petroleumsproduksjon og antatte CO2-utslipp i fremtiden. Mens oljeproduksjonen synker frem mot 2013, så øker utslippene av CO2. – Denne økningen skyldes at flere felt går mot slutten av levetiden, og bruker stadig mer kraft for å hente ut ressursene, sier Bjørnar Kvinge, samfunnsøkonom og kontaktperson for miljø i Oljedirektoratet (OD).

Energikrevende

For å få opp siste rest av oljen trengs energikrevende prosesser. En metode som ofte brukes er injisering av vann eller gass i reservoaret slik at oljen blir presset opp. Dette gjør at turbiner og motorer på plattformene krever mer kraft, og dermed slipper ut mer CO2. ## Fra olje til gass

Men det er ikke bare oljen som gjør at utslippene øker. Norge produserer stadig mer gass, noe som er svært energikrevende.

I følge Oljedirektoratet er produksjonen av gass ventet å stige frem til 2011, før den vil holde seg stabil frem til 2013. OD har ikke offentliggjort prognoser utover dette.

Klimakur

– Vi ser at det blir utfordringer i energiproduksjonen, men Oljedirektoratet arbeider for å redusere utslipp av klimagasser fra petroleumsvirksomheten, sier Bjørnar Kvinge.

OD er også tungt inne i et arbeid som heter «Klimakur 2020». Norges utslipp av klimagasser skal reduseres med 15 til 17 millioner tonn innen 2020. «Klimakur 2020» blir ledet av Statens Forurensningstilsyn (SFT), og skal vurdere virkemidler for å nå dette målet.

Miljøvennlig

Selv om den norske olje— og gassindustrien sto for 29,4 prosent av Norges samlede CO2-utslipp i 2007, så er denne virksomheten den mest miljøvennlige på verdensbasis.

– Våre utslipp ligger på rundt en tredjedel av gjennomsnittet for verdens petroleumsproduserende land, sier Tom Gederø, informasjonssjef for Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Norges utslipp av CO2 og metan er om lag 25 prosent lavere enn gjennomsnittet i resten av Europa, og under halvparten av amerikanernes utslipp, ifølge miljørapporten for 2007 fra OLF.

Publisert:
  1. Klima

Mest lest akkurat nå

  1. Han blir sjef i Bjørn Rygg-selskap

  2. Nytt slag for Rødne: – Dette kom som lyn fra klar himmel

  3. Viking glimrende før pause, mistet seieren på overtid

  4. De fleste ungene ble skremt og sprang bort, men fire ble med den fremmede mannen

  5. Guldvog: – Testing i skoler og barnehager kan nedprioriteres

  6. Test av fem elbiler. Og tre ting som bør inn i kjøpekontrakten.