Vardafjell får godkjenning fra NVE

Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes har fått godkjenning fra NVE til å endre turbintype etter at forrige leverandør gikk konkurs.

 • Ellen Kongsnes
  Ellen Kongsnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga fredag Vardafjellet Vindkraft AS tillatelse til å endre turbintype i Vardafjellet vindkraftverk i Sandes kommune.

Bakgrunnen for endring av turbintype er at leverandør for turbinene, som vindkraftverket har fått godkjenning til å sette opp, gikk konkurs i 2019.

Den omstridte Vardafjellet Vindkraft AS har allerede konsesjon for bygging og drift av Vardafjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning og tilhørende infrastruktur.

LES OGSÅ:

Les også

NVE kan gå rettens vei mot utbygger av Vardafjell

Les også

Fylkesmannen krever ny konsekvensutredning av Vardafjell

en nystartede folkeaksjonen Motvind inviterte Sandnes-politikerne med for å se på naturinngrepene som skjer under bygging av Vardafjellet Vindpark. Motvind-leder Eivind Salen ønsker å stanse utbyggingen.

Anleggsarbeidene er såvidt igangsatt og har møtt mye motstand.

Sandnes sa ja, men ombestemte seg

Underveis i byggeprosessen, da motstanden begynte å vokse, snudde det politiske flertallet i Sandnes kommune, fra ja til nei. Siden har kommunen siden jobbet for en omgjøring av godkjenningen.

– Sandnes kommune har påklaget saksbehandlingen av vindkraftverket. Saken er til behandling i Olje- og energidepartementet, opplyser NVE.

NVE har behandlet klagene som direktoratet forstår som en begjæring om omgjøring av vedtakene, men ser ikke at klagene gir noe grunnlag for å omgjøre vedtak. Olje- og energidepartementet har det endelige ordet.

Nylig var NVE på tilsyn i Vardafjellet vindkraftverk. Tilsynet var planlagt før dødsulykken i Tonstad vindpark i Sirdal og har ikke noe med den å gjøre, får Aftenbladet opplyst i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Godkjent allerede i 2014

Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på ca. 30 MW, noe som gir en årsproduksjon på 90 GWh. Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved anlegget overveiende sammenlignet med de ulemper tiltaket medfører. Anlegget er under bygging fra og med våren 2019.

Allerede i 2014 ble Vardafjellet vindkraftverk tildelt konsesjon fra NVE.

Vedtaket ble bekreftet av Olje og energidepartementet (OED) i mars 2017.

Vardafjellet Vindkraft AS fikk da konsesjon for å bygge et prosjekt på 30 MW. I utredningen var prosjektet basert på en løsning med 9 vindturbiner med 80 meters tårnhøyde.

Det er langt fram mange planer og endringer som Vardafjellet har fått godkjent. Det er gjengitt mer detaljert lenger nede.

Lang prosess med godkjenninger

Etter NVEs godkjenning av planene i 2014 og 2017 ble en ny plan for Vardafjellet godkjent av NVE i 2018 med 7 vindturbiner med installert effekt 3,6 MW. Det fremgår av vedtaket at turbinene skulle driftes på 3,45 MW, hovedsakelig for å overholde retningslinjene for støy.

Samtidig økte totalhøyden på turbinene med 20 meter. Dette vedtaket ble stadfestet av Olje og energidepartementet i desember 2018.

Bildet er fra Høg-Jæren vindpark. På Vardafjell er det foreløpig ikke montert turbiner.
Tonstad vindpark er under utbygging og skal produsere for fullt i 2020.

Dette har skjedd:

2013: Det ble i samme område søkt om konsesjon for inntil 25 vindturbiner på Sandnes vindkraftverk like ved. Denne ble senere stilt i bero på grunn av for liten nettkapasitet.

Høsten 2013: Sandnes kommune sier ja til begge anleggene.

Høsten 2017: Olje- og energidepartementet gir endelig konsesjon til Vardafjellet vindkraftverk.

Høsten 2017: Utbyggerne Nordisk Vindkraft AS og Hybridtech AS sender inn Miljø-, detalj-, og arealplan (MTA). Denne MTA-planen sa at det skulle bygges syv vindturbiner med en installert effekt på 24,15 MW. Turbinhøyden hadde også økt til 150 meter.

Sommeren 2018: OED godkjenner MTA-planen etter at den hadde blitt påklaget.

Høsten 2018: Utbyggerne søker vi en ny MTA-planendring om å øke den installerte effekten til 29 MW, samt å endre turbinleverandør fra Vestas til Senvion. Dette ble godkjent samme høst, og stadfestet av OED vinteren 2019 etter at det ble påklaget.

Våren 2019: Motstandere av utbyggingen begynner for alvor å få øynene opp. Nå er det ikke lenger bare naboer som er kritisk. Facebook-gruppen «Stopp vindkraftutbyggingen på Vardafjell» blir opprettet. Den har per november over 2700 medlemmer.

September 2019: Organisasjonen Motvind, som kjemper mot den storstilte vindkraftutbyggingen i Norge, ser dagens lys. Denne teller i dag mer enn 5300 medlemmer over hele landet, og har i helgen landsmøte.

Sommer/høst 2019: I løpet av sommeren kom også Sandnes kommune på banen. Først ba kommunen NVE om svar på en del store spørsmål om prosjektet, så snudde politikerne i Sandnes og sa nei til mer vindkraft i kommunen.

Oktober 2019: Sandnes kommune sender et brev til NVE, hvor de påpeker flere saksbehandlingsfeil da konsesjonen til vindkraftanlegget ble gitt. De ba også om oppsettende virkning for prosjektet, inntil klagen ble behandlet.

Oktober 2019: NVE sender like etter å ha mottatt dette brevet ut en ny søknad om endring av detaljplan. Like etter sendte imidlertid utbygger ut en ny søknad om endring av detaljplan. Ettersom turbinleverandøren Senvion hadde gått konkurs, vil utbygger endre turbintypen tilbake til Vestas. I tillegg ønsker de å øke effekten på de syv vindturbinene til totalt 30 MW, noe som akkurat går innenfor gitt konsesjon.

I henhold til denne søknaden, vil 24 boliger ligge over støygrensen (worst case) og 10 boliger blir utsatt for skyggekast som er over grenseverdien på åtte timer i året.

November 2019: Organisasjonen Motvind Sørvest får nok. Mandag denne uken trappet de opp utenfor anleggsområdet på Vardafjell og stengte av porten med en hengelås. Der ble de værende i halvannet døgn. Demonstrantene forsøkte ved flere anledninger å få utbygger til å stoppe arbeidene sine. De krevde også at NVE gikk inn og stanset det. Det hele endte tirsdag ettermiddag, etter at utbygger og demonstrantene hadde hatt et møte med politiet.

November 2019: Parallelt melder Sandnesposten at NVE hadde godtatt Sandnes kommune sin invitasjon til møte i Oslo fredag. Demonstrantene avbrøt dermed blokaden.

November 2019: Fylkesrådmannen innstiller i fylkets høringsuttalelse at de vil kreve ny utredning av Vardafjellet vindkraft.

2019: Vardafjellet Vindkraft AS fikk en korrigert anleggskonsesjon for tiltaket i august 2019. Denne korrigeringen var en følge av at konsesjonen meddelt i april 2017 i forbindelse med OEDs klageavgjørelse, var påført feil organisasjonsnummer.

2020: NVE har i januar 2020 gitt Vardafjellet Vindkraft AS tillatelse til å endre turbintype i Vardafjellet vindkraftverk i Sandes kommune. Bakgrunnen for endring av turbintype er at leverandør for turbinene vindkraftverket har fått godkjenning til å sette opp gikk konkurs i 2019.

Les også

 1. Sandnes-klager mot Vardafjell vindpark ikke tatt til følge, departementet får siste ord

 2. Skal ha falle av lasteplan under arbeid

 3. Navnet på den omkomne i vindpark-ulykken er frigitt

Publisert:

Vardafjell-utbyggingen

 1. – Alt handler om penger og profitt. Myndighetene bryr seg ikke om oss

 2. Vindkraftselskapet har inngått avtaler som skal løse tv-problemene - nå sviver turbinene på Vardafjell igjen

 3. Strengere støykrav på Vardafjell: – Fylkesmannens avgjørelse er feil

 4. Nå har Vardafjellet Vindkraft stoppet alle turbinene

 5. TV-problemene ikke løst – vindturbiner stanset på Vardafjell

 6. TV-signalene skal tilbake straks – ellers må Vardafjellet Vindkraft stoppe turbiner

 1. Vardafjell-utbyggingen
 2. Vindkraft
 3. NVE
 4. OED
 5. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)