• Åsgard havbunnskompresjon settes ned sommeren 2013. Flerbruksfartøy hadde en stor rolle i denne operasjonen og installasjon av andre produksjonsfabrikker for olje og gass som plasseres på havbunnen. Øyvind Hagen, Statoil

Oljearbeid utenfor norsk kontroll øker

En stadig større andel av norsk oljevirksomhet utføres fra flerbruksfartøy utenfor norsk tilsynsregime. Trenden vil forsterkes i årene framover.