CO2-lager kan bli milliardindustri

Lagringsindustrien kan bli større enn oljeindustrien og den kan vare lenger, i følge Sintef-forsker Erik Lindeberg.

Seniorforsker Erik Lindeberg i SINTEF har forsket på CO2-fangst og lagring i 30 år og regnes som C=2-fangstens far.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

En industri knyttet til lagring og transport av CO kan verdisettes til 50.000 milliarder kroner i følge forskeren.

— CO -lagring kan gi Norge en industri som er større enn petroleumsindustrien, sier sjefsforsker ved Sintef i Trondheim, Erik Lindeberg.

Allerede i 2009 var Lindeberg, som omtales som CO2-fangstens far, klar på at Norge måtte satse sterkere på teknologiutvikling av CO2-fangst og lagring.

Allerede da var Utriraformasjonen på havbunnen i Nordsjøen løftet fram som et godt sted å lagre klimagassen CO2.

I dag, tirsdag 20. mai 2014, er CO2-lagringskartet endelig klart.

Les også

CO2-lagrings-atlas er klart

— «Lagringsindustrien» vil også vare mye lenger enn oljeeventyret, fordi CO2-en som lagres i undergrunnen vil komme fra bruk av kull som vil vare i flere hundre år mens mesteparten av oljen vil være slutt om 50 år, sa Lindeberg i 2009.

Slik er regnestykket

Oljedirektoratet har anslått Norges resterende olje- og gassressurser til 13 milliarder kubikk oljeekvivalenter. Dette inkluderer en firedel uoppdagede ressurser. Gitt en oljepris på 50 dollar per fat, blir dette en verdi på 29.000 milliarder kroner.

En industri knyttet til lagring og transport av CO kan verdisettes til 50.000 milliarder krone r, ifølge Erik Lindebergs regnestykke:

Lagringskapasitet for CO i Nordsjøen er anslått til 500 milliarder tonn CO . Kostnaden knyttet til CO -fangst og -lagring vil trolig ligge rundt 400 kroner per tonn CO . Hvis 25 prosent av kostnaden i dette er knyttet til transport og lagring, kan det gi en industriell aktivitet på 50.000 milliarder kroner.

LES HELE ARTIKKELEN:

Publisert: