Lockout på norsk sokkel neste uke

Arbeidsgiverne varsler lockout for å få slutt på sokkelstreiken og stanser all produksjon av olje og gass fra midnatt natt til tirsdag.

Publisert: Publisert:

Arbeidsgiverne på norsk sokkel vil ha slutt på streiken og truer med å stenge ned all produskjon fra neste uke. Foto: TOM A. KOLSTAD

  • Ntb

— Vi har ikke noe annet virkemiddel for å få slutt på streiken. Derfor varsler vi lockout i et forsøk på å framprovosere en forhandlingsløsning, sier informasjonssjef Eli Ane Nedreskår i Oljeindustriens landsforening (OLF) til NTB.

Streiken blant ansatte på olje- og gassinstallasjonene på norsk sokkel har vart i tolv dager og har påført selskapene anslagsvis 2,3 milliarder kroner i rene tap og tapt inntjening, ifølge Nedreskår.

Lockouten betyr i praksis at all produksjon av olje og gass på sokkelen blir stoppet og vil medføre at tapene skyter i været. Smertefullt, men nødvendig, ifølge OLF. Så langt er «bare» 15 prosent av oljeproduksjonen og 7 prosent av gassproduksjonen stoppet.

Til sammen 6.515 ansatte som er organisert i Industri Energi, SAFE og Lederne blir dermed stengt ute fra arbeidsplassene sine. Streiken har også medført at 1.000 ansatte i leverandørindustrien er permittert.

Fullstendig fastlåst

— Vi er i en fullstendig fastlåst situasjon, hvor arbeidstakerne krever tariffestet pensjonsordningen sin, et krav vi ikke har mandat til å etterkomme. Vi vil aller helst at de revurderer vårt tilbud, som innebærer et lønnstillegg på over 5 prosent, men om det ikke skjer ønsker vi at myndighetene griper inn med de virkemidlene de har til rådighet, sier Nedreskår.

I praksis betyr det at arbeidsgiverne forsøker å tvinge de ansatte til forhandlingsbordet, men ber om tvungen lønnsnemnd hvis forsøket mislykkes.

Slik forbundsleder Leif Sande i Industri Energi ordlegger seg, synes det å være det eneste realistiske utfallet av konflikten. Da NTB snakket med ham rett etter at lockout-varselet ble offentliggjort var han regelrett forbannet.

— Dette er så utrolig feigt og har sitt sidestykke bare i da Russland stengte gasstilførselen til Ukraina. Nå skal vi holde ut så lenge det er mulig uten å framtvinge lønnsnemnd. Inntil da skal arbeidsgiverne få steike i sitt eget fett, sier Sande.

Omstridt pensjon

Han utelukker så å si en forhandlingsløsning, fordi smertegrensen i forhandlingene ble nådd da arbeidsgiverne nektet å tariffeste tilleggspensjonen som gir rett til full opptjening av pensjonsrettigheter ved fylte 62 år. Han fnyser av påstanden om at forhandlingsutvalget til OLF ikke har mandat til å etterkomme pensjonskravet.

— Hvis de ikke har mandat til å forhandle, så får de si opp jobbene sine. Selvsagt har de mandat og fullmakter til å forhandle om hva det måtte være, sier Sande.

Arbeidskonflikten nådde en foreløpig topp onsdag ettermiddag, da partene etter fem timer ved Riksmeklerens bord gikk fra hverandre uten noen form for tilnærming.

— Jeg er først og fremst utrolig skuffet. Vi har forsøkt å finne en felles enighet, og jeg registrert at vi ikke har beveget oss i den retningen, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, til ABC Nyheter.

Arbeidsdepartementet stiller seg avventende til å gripe til tvungen lønnsnemnd.

— Vi vurderer situasjonen fortløpende, får NTB opplyst i departementet. (©NTB)

Publisert: