Må Fred. Olsen flagge ut?

Fred. Olsen Energys bølgekraftverk flytter sannsynligvis til Storbritannia etter at lokket smalt igjen for testanlegget på Karmøy.

Publisert:

Fred. Olsen Energys Fobox må ut av landet når de skal starte prekommersiell testing av teknologien til bølgekraftverket. Foto: Fotomontasje Fred. Olsen

Ellen Kongsnes
Nyhetssjef

– Dette er et kraftig tilbakeslag for energifylket Rogaland, sier leder i Energi— og miljøkomiteen, Gunnar Kvassheim (V).

Tirsdag ble det kjent at StatoilHydro dropper planene om et testanlegg for marin fornybar energi på Karmøy etter at myndighetene sier nei til å bidra med 30 millioner kroner.

– Olje- og energidepartementet går seg vill i prosedyrer og byråkratisk snikksnakk, mener Kvassheim.

Statsråden slår tilbake

– Utrolig store ord fra en som har sittet i regjering i fire år uten å gjøre noe som helst på fornybar energi, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp).

– Gunnar Kvassheim snakker som om klimakrisen oppsto i 2005, og er noe forrige regjering ikke visste noe om, sier Riis-Johansen.

– Det Gunnar Kvassheim sier om de rødgrønnes politikk er feil, framholder statsråden.

– Hva gjorde forrige regjering?

Energistatsråden mener den sittende regjeringen gjør mer enn noen andre har gjort for å fremme utviklingen av alternative energikilder til olje og gass.

– Vi gjør iallfall noe. Vi bruker penger på vind og skal bruke enda mer penger på vind og andre fornybare energiformer, sier Riis-Johansen.

Men statsråden vil ikke legge seg opp i Enovas beslutning om å avslå søknaden fra StatoilHydro-eide Hywind om 30 millioner kroner i støtte til utvidet sjøkabel og testsenter på Karmøy.

– Enkeltvedtak i Enova kan jeg ikke overprøve, sier Riis-Johansen.

– Vi bruker mye penger, men det er ingen automatikk i at alle søknader blir innvilget, sier han.

Gunnar Kvassheim mener imidlertid at Norge her hadde en unik sjanse til å etablere et framtidsrettet miljø for fornybar energi for et begrenset beløp.

Fred. Olsen kan flagge ut

I stedet blir resultatet at kompetanse og teknologi flagger ut.

Fred. Olsen Energys bølgekraftkonsept, Fobox, blir foreløpig testet ut i norske farvann. Men snart må de videre:

– Når vi går inn i neste fase, en prekommesiell fase der vi tester ut teknologien, er vi avhengig av å kunne koble oss til et strømnett og det finnes ikke i Norge, sier Gulli i Fred. Olsen Energy.

– Storbritannia er absolutt en opsjon for oss nå, sier Tore Gulli i Fred. Olsen Energy.

Britiske myndigheter bruker, ifølge Gulli, 400 millioner kroner på å etablerte den infrastrukturen for marin energiutvikling. Norske myndigheter har ikke 30 millioner til samme formål.

– Norge bruker langt mer enn Storbritannias 400 millioner kroner på fornybar energiutvikling, sier statsråden.

Ifølge Riis-Johansen bruker regjeringen i alt tre milliarder kroner på ulike prosjekter innenfor fornybar energiutvikling. 75 millioner av disse går spesifikt til fasen for uttesting av teknologi før kommersialisering. Pengene står på Enovas budsjetter.

Mangler mulighet i Norge

Denne muligheten finnes ikke Norge, men METsenteret på Karmøy kunne blitt en slik teststasjon for nye energiformer.

Nå blir det i stedet bare en sjøkabel fra StatoilHydro-selskapet Hywinds pilot i havet utenfor Utsira. Men andre selskaper får ikke mulighet til å koble seg til kabelen, slik intensjonen var med testsenteret.

– Tragisk, sier ordfører i Karmøy Kjell Arvid Svendsen, som vil jobbe videre gjennom eget parti for å få testsenteret på skinner igjen.

– Vi kunne vært først, men så klarer vi ikke å finne virkemidlet til å få det til, sukker ordføreren.

– Meningsløst, sier Frp

Ketil Solvik-Olsen i Frp mener saken bekrefter at regjeringen mangler helhet og handlekraft i energipolitikken.

– Det er meningsløst å ikke slå to fluer i en smekk når muligheten foreligger. Prosjektet ved METsenteret på Karmøy kunne tatt praktisk utprøving av Offshore vindkraft et langt skritt videre. Utbygging av infrastruktur for slike prosjekter er kostbart, og vil trolig være en flaskehals i fremtiden. Nå kunne man løst dette ved å være forut for sin tid, men regjeringen reagerer ikke, sier Solvik-Olsen.

Publisert:

Gunnar Kvassheim

Terje Riis-Johansen