• Norge satte eksprtrekord for naturgass i 2010 med å selge gassmengder til Europa som tilsvarer nær åtte ganger den norske vannkraftproduksjonen.

Rekord for norsk gasseksport

Norsk gasseksport har aldri vært så stor som i 2010, da vi forsynte Europa med 97,3 milliarder kubikkmeter.