– Ny strømkabel til Storbritannia kan få dramatiske konsekvenser

Den foreslåtte strømkabelen North Connect til Storbritannia kan få store negative konsekvenser for norsk industri og norske husholdninger.

Etablering av ny strømkabel til Storbritannia gir høyere strømpriser og kan svekke konkurranseevnen til den kraftkrevende industrien. Her fra Eramet Norwau i Sauda.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Det NVEs beregninger ikke tar innover seg, er at strømprisøkningen som følger med kabelen, kan få dramatiske konsekvenser for norsk industri. Det er industriproduksjon vi skal leve av, og vi mener det
er totalt uansvarlig å gi grønt lys for flere utenlandskabler, før vi har høstet erfaringer av de som allerede er under utbygging, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi i en pressemelding.

Han sier at Industri Energi forventer at OED avslår konsesjonssøknaden for North Connect. North Connect er en planlagt strømkabel som skal gå mellom Simdalen i Hardanger i Norge og Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland.

North Connect eies av selskapene Lyse, Agder Energi, E-CO Energi og den svenske tidligere kullgiganten Vattenfall.

Brudd på avtalen

Dersom kabelen får godkjennelse, kan den komme i drift i løpet av 2024. Dette mener Industri Energi er brudd på avtalen som foreligger ved Stortinget.

Industri Energi påpeker at det først skal høstes erfaringer fra andre kabelprosjekter mellom Norge og Tyskland og mellom Norge og Storbritannia før nye kabelforbindelser kan etableres.

Tirsdag sendte NVE sine vurderinger om North Connect til Olje- og energidepartementet. Her slås det fast at North Connect vil medføre reduserte handelsinntekter på Statnetts utenlandskabler.

Dette anslår NVE vil gi en økning i nettleien på 0,4 øre per kilowattime.

– Når prosjektet likevel er samfunnsøkonomisk lønnsomt i våre analyser, er det fordi gevinsten til de som tjener er høyere enn tapet til de som taper. En økning i kraftprisen øker verdien av norsk kraftproduksjon. Dette er inntekter som vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner, sier Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i en pressemelding.

Les også

Derfor saksøker Nei til EU staten

Norsk forbrukere må betale høyere strømpris dersom North Connect realiseres.

Norske strømpriser opp

Han understreker at NVE ikke har gitt noen råd i denne forbindelse til departementet - dette vil være en politisk beslutning. Lund er også klar på at norske strømpriser vil gå opp som følge av at kabelen bygges.

– Dette er et resultat som står seg også når vi endrer forutsetningene for utviklingen i kraftmarkedene framover. Men det betyr ikke at alle vil tjene på at kabelen bygges. Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kilowattime. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, forklarer Lund.

North Connect selv skriver at kabelen vil være et meget godt klimatiltak og vil redusere utslippene i Storbritannia med om lag 2 millioner tonn CO₂ i året.

– NVEs analyser viser at prosjektet også er meget samfunnsøkonomisk lønnsomt, og vil skape store verdier for det norske felleskapet, sier Tommy Løvstad, leder for prosjektutvikling i NorthConnect.

Et regnestykke som ABC Nyheter har gjort viser at etableringen av North Connect kan gi økt strømpris på 4,2 milliarder kroner hvert år i 40 år etter at kabelen kommer i drift.

Les også

Lyse-sjef vil selge britisk strømkabel til Statnett

– Utrolig negativt

Til nyhetsnettstedet sier både SPs Trygve Slagsvold Vedum og Rødt Bjørnar Moxnes skeptiske til etableringen av en ny strømkabel som øker strømprisene for Norsk Industri og norske husholdninger.

– Det er utrolig negativt at prisene øker så det rammer norsk industri og det norske folk, uttaler Trygve Slagsvold Vedum.

Industri Energi frykter at store konsekvenser for den kraftkrevende industrien dersom North Connect etableres. Nå forventer forbundets Terje Valskår at regjeringen forholder seg til avtalen den var med på i Stortinget om å vente med bygging av nye utenlandskabler til erfaringer er høstet fra de to planlagte kablene til henholdsvis Tyskland og Storbritannia.

– Nå må regjeringen ta ansvar og følge opp avtalen de selv var med og
inngikk i Stortinget, sier Valskår.

Publisert: