• Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebanken 1 SR-Bank, ser tydelige tegn på at oppgangen i økonomien vil vare lenger, og godt inn i 2020. Jarle Aasland

Jo mer olje, desto større optimisme

Desto mer bedriften er avhengig av inntekter fra oljesektoren, jo mer optimistisk ser man på framtiden. Det viser Sparebank 1 SR-Bank sitt ferske konjunkturbarometer.