• UiS-professor Petter Osmundsen mener det vil være svært uheldig dersom det blir endringer i petroleumsskatten. Jarle Aasland
    Galleri

– Skjerpet oljeskatt kan føre til at lønnsomme utbyggingsprosjekter blir liggende

Halvparten av aktuelle, lønnsomme oljeprosjekt på norsk sokkel kan bli liggende i bakken om petroleumsskattesystemet skjerpes.