• Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold lover å skjerpe kontrollen med oljenæringen etter kraftig kritikk fra Riksrevisjonen. Johansen, Carina / NTB Scanpix

Ptil-sjefen: - Ja, vi vil politianmelde

Petroleumstilsynet har aldri politianmeldt en eneste sak i oljenæringen. Direktør Anne Myhrvold utelukker ikke at det skjer i framtiden.