Coor innrømmer: - Sykefraværet på plattformen er for høyt

Coor er enige i at fraværet blant ansatte i forpleining på Statfjord B er for høyt, forteller Nicoline Skrent-Ellingsen, som er kommunikasjonsansvarlig.

Statfjord-feltet har høyt sykefravær blant ansatte som lager mat og gjør rent.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– Sykefravær er et komplekst bilde som har flere ulike årsaker, og det finnes ingen enkle svar. Vi har satt i gang flere tiltak for å få ned sykefraværet, som det jobbes kontinuerlig med, sier Nicoline Skrent-Ellingsen, som er kommunikasjonsansvarlig i Coor, som har forpleiningen blant annet på Statfjord B-feltet på oppdrag for Statoil.

Tilsyn avslørte mange syke

På Statoil-plattformen Statfjord B var sykefraværet blant de som lager mat og gjør rent oppe i 18 prosent, da Petroleumstilsynet kom på tilsynsbesøk i sommer.

Les også

LES OGSÅ: Her har sykefraværet skutt i været - for en utsatt gruppe

Hun sier at når det gjelder det statistiske tallgrunnlaget, så er fraværet statistisk er høyere enn for noen år siden fordi det nå er lavere beleggning (POB) på plattformen.

– Det er dermed færre personer å fordele sykefraværsprosenten på selv om det ikke er noen flere som er syke enn før. For eksempel så vil to syke personer i en forpleiningsgruppe på ni gi 22 prosent.

– Petroleumstilsynet (Pti)l mener bemanningen i forpleiningen i noen tilfeller er for lav. Kommentarer til dette?

– Vår erfaring er at bemanningen er godt tilpasset arbeidsmengden på de installasjonene vi har ansvar for, inklusive Statfjord B.

LES OGSÅ:

Les også

«Fjoråret var et tydelig eksempel på at bildet kan snu svært fort, da Statoil fikk flere alvorlige hendelser i løpet av få uker»

Hun sier kartlegginger viser at alle deres medarbeidere får de nødvendige pausene og såkalte mikropauser for å restituere mellom arbeidsoppgaver.

– Dette anser vi som svært viktig når en jobber offshore, sier Skrent-Ellingsen.

– Hvilke tiltak er/skal bli satt inn for å få sykefraværet ned?

– Coor er enige i at sykefraværet offshore er for høyt. Derfor har vi satt i gang flere tiltak for å gjøre noe med dette, sier Skrent-Ellingsen.

  • Coor har en bedriftshelsetjeneste (BHT) som har bred offshoreerfaring. BHT har vært offshore på samtlige installasjoner som Coor har kontrakt på og gjort grundige arbeidskartlegginger og risikovurderinger som det blir jobbet iherdig med på hver enhet av ledere, verneombud og medarbeidere.
  • Coor har også hatt flere runder med arbeidsmøter både med de tillitsvalgte, BHT og med hovedverneombudet, i tillegg til HMS-ressurser i selskapet, for å vurdere ytterligere tiltak relatert til sykefraværsoppfølging.
  • Coor jobber både forebyggende og med individuelle tilretteleggingsplaner, for eksempel gjennom organisering av arbeid, friskvern og metodevalg.

– Vi ser allerede en forsiktig positiv utvikling, og arbeidet som gjøres forventes å gi ytterligere bedrede resultater på sikt, sier Skrent-Ellingsen.

Les også

Norske toppledere fikk mer i bonus enn i lønn i fjor

Les også

Dødsulykken på Cosl Innovator ferdig hos politiet

Les også

Påstand om ukultur i Petroleumstilsynet granskes av Riksrevisjonen

Publisert: