Oljearbeidere står sammen mot «oljeskam» på Facebook

Profilbilder med teksten «Stolt oljearbeider» florerer på Facebook. – I helgen tok det plutselig av, sier skaperen av filteret, Idar Martin Herland.

Dette filteret lagde Idar Martin Herland lørdag. Nå florerer det på Facebook.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Er du stolt av å være oljearbeider? Da kan du legge på denne rammen på profilbildet ditt her på Facebook, skrev Idar Martin Herland lørdag 14. september. Han mener det må bli en slutt på stigmatiseringen mange oljearbeidere føler på fra samfunnet.

– Det provoserer meg. Mange mener at vi som jobber innen olje og gass bør skamme oss fordi vi ødelegger miljøet. Jeg mener de som jobber i denne bransjen bør være stolte. Vi produserer produkter som verden trenger og som konsumentene bruker. Vi er med på å skape inntekter som alle nytter av. Vi har ingen grunn til å skamme oss, sier Herland, som selv jobber som elektriker for Equinor på plattformen Kristin.

Det var EnerWE som først omtalte saken.

Oljepensjonist

Han har også tidligere lagd forskjellige filtre eller «rammer» man kan sette på profilbildet sitt gjennom Facebook-siden «Oljearbeideren», som han hyppig oppdaterer.

– Jeg har lenge engasjert meg i olje- og energipolitikk, og har lagd flere filtre før, men i helgen tok det seg plutselig voldsomt opp. Det er kjempemange som har brukt filteret, sier Herland, som også fikk en bestilling.

– Det var en pensjonert oljearbeider som ønsket at jeg skulle lage «Stolt oljepensjonist», så da gjorde jeg det. Det er kjempemange oljeveteraner som var med å bygge opp det norske oljeeventyret for femti år siden som har all grunn til å være stolte.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) støtter kampanjen.

Støtte fra politikere

Stortingrepresentant Roy Steffensen (Frp) var raskt ute og støttet kampanjen på Facebook.

– Dere som jobber som stolte oljearbeidere er våre hverdagshelter. Uten dere på norsk sokkel hadde dette landet sett helt annerledes ut. Oljenæringen er høyteknologi og kompetanse i verdensklasse, og skaper vekst, velferd og arbeidsplasser over hele landet. Klart vi skal være stolte av det! Tusen hjertelig takk for innsatsen, alle sammen. Fortsett med å være stolt av jobben deres, så skal jeg fortsette min jobb som er å sikre at dere får beholde deres, skriver Steffensen.

Også samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp), som har bakgrunn fra oljebransjen, kommenterte filteret.

– Hiver meg på som «tidligere stolt oljearbeider».

Oljeskam føyer seg inn i rekken av flere skam-begreper. Flyskam er også et tema som har blitt debattert mye den siste tiden.

Oljeskam

Oljeskam er ikke et nytt begrep. Tilbake i 2015 snakket daværende leder i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, om begrepet hos Lindmo på NRK.

– Vi må ikke ta avstand fra det som har skapt det gode Norge de siste 40 årene. Alt som har med olje å gjøre er negativt mens alt som har med det grønne å gjøre er positivt. Vi må huske hvilke skuldre vi står på, sa Traaseth.

Det siste året har ungdommer demonstrert for klimaet verden over. Miljøorganisasjoner har trukket frem olje- og gassproduksjon som Norges bidrag til klimaendringene.

Begrepet har derimot blitt flittig brukt det siste året i forbindelse med den voksende klimadebatten. Men det er ikke bare skam innenfor oljebransjen. Det snakkes også om flyskam, hytteskam, kjøttskam og bilskam, for å nevne noe.

Flere som jobber innenfor olje- og gassnæringen har tatt til ordet mot å skamme seg for sitt yrke. Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, gikk hardt ut mot skammen i et leserinnlegg i Aftenbladet i juni i år, hvor han blant annet skrev at «folk skal ikkje skamme seg over jobben sin. Det er helt feil.»

– Jeg har stor forståelse for at mange føler på stigmatiseringen, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Miljødebatt

– Jeg har stor forståelse for at mange føler på stigmatiseringen fra debatten om å sette en sluttdato på oljen. Jeg mener derimot at ingen skal føle skam for å gå på jobb og skape verdier for storsamfunnet. De som jobber i olje- og gassnæringen gjør en viktig jobb for verdiskapning, sysselsetting og for å få verdens energisystem til å henge sammen. Aktiviteten på norsk sokkel handler om mennesker, og det er disse menneskene vi ser på Facebook med filteret «stolt oljearbeider». De har all grunn til å gå på jobb hver dag å være stolte, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til Aftenbladet, som trekker frem Johan Sverdrup-feltet.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener norsk oljeproduksjon bør være et forbilde for andre land, og trekker frem Johan Sverdrup som et godt eksempel.

– Når plattformen kommer i drift senere i høst vil klimautgiftene ligge på 0,7 kilo fatet mot 17 kilo fatet andre steder i verden. Dette må være en inspirasjon for andre land som produserer olje og for dem som er opptatt av å få ned utslippene. Jeg opplever også at mange norske oljearbeidere er opptatt av å få ned utslippene, sier Freiberg.

– Bevisst forhold til utfordringene

– Mitt inntrykk er at bransjen selv i stor grad ønsker å ha en rolle i det grønne skiftet og at de tar miljøutfordringene på alvor. Det er forskjell fra selskap til selskap men jeg synes at Equinor fremstår som et foregangsselskap som har tatt en viktig rolle i å omstille kompetansen i oljebransjen til nye områder, sier Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Han forteller at søknadstallene til petroleumsstudiene har gått kraftig ned de siste årene, og mener klima- og miljøperspektivet kan være en av grunnene.

– Unge ønsker å gå inn i en bransje hvor de kan bidra til samfunnsløsninger og noen opplever kanskje ikke oljebransjen som det rette stedet. Men vi ser også at mange unge som går inn i oljebransjen i dag har et bevisst forhold til klimautfordringene, og er opptatte av å komme med gode løsninger som kan få ned klimautslippene.

– Bør oljearbeidere føle på oljeskam?

– Det synes jeg absolutt ikke. De bør være stolte av yrket sitt og det er flott med ungdommer som går inn i bransjen og ønsker å bidra til et grønt skifte.

Publisert: