Tysk oljeselskap skal lete etter olje i kontroversielt område i Lofoten

I 2010 frarådet Miljødirektoratet at området ikke burde åpnes for oljeboring, men nå har det tyske oljeselskapet Wintershall Dea fått tillatelse til å bore etter olje utenfor Lofoten.

Wintershall Dea har fått tillatelse til å bore fra oktober 2019 til februar 2020.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Oljelisens PL 896 «Toutatis» som nå skal bores, ligger ved innløpet til Vestfjorden. Wintershall Dea har fått tillatelse til å bore fra oktober 2019 til februar 2020.

Både Natur og Ungdom og Bellona melder at de vil klage på avgjørelsen til Klima- og miljødepartementet og vil kreve at tillatelsen blir omgjort.

Les også

Lave gasspriser gir Norge milliardsmell

– Kan få store følger

– Dette er en måte å omringe de vernede områdene i Lofoten med oljeboring. Havstrømmene ser ikke forskjell på Nordland 5 og Nordland 6, skjer det oljeutslipp som følge av oljeboringen, vil det få følger for Lofoten, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.  

Eiterjord mener det særlig er bekymringsfullt at oljeselskapet skal få bore etter olje når skreifisket starter i Lofoten i januar.

I Verste fall risikerer vi stor skade på en av de viktigste torskebestandene i hele verden, sier Eiterjord.

Natur og Ungdom har ved flere anledninger hatt aksjoner for et oljefritt Lofoten. Her protesterer de i 2013 i forbindelse med stortingsvalgkampen.
Les også

Ingen løsning for oljearbeidere på skip: Frykter «Kielland»-tilstander på norsk sokkel

Frarådet oljeboring

I høringsrunden gikk både Bellona og Natur og Ungdom imot at det ble gitt tillatelse til oljeboring. Det samme gjorde Havforskningsinstituttet og Kystfiskarlaget.

«Et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, det er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for flere sjøfuglarter, og blokken overlapper med korallområdet Trænarevet», skrev Havforskningsinstituttet.

I 2010 frarådet også Klima- og miljødirektoratet at det ble satt i gang oljeboring i området. Den gang forholdt direktoratet seg til anbefalingene fra Direktoratet for naturforvaltning som uttalte at utslipp fra petroleumsvirksomhet i de aktuelle områdene ville få alvorlige konsekvenser for miljøet, som sjøfugl, koraller og fisk.

Les også

Nå er det klart for norsk oljecomeback

Innlemmet i TFO-ordningen

Miljødirektoratet skriver til Aftenbladet at det aktuelle området ble utlyst i forbindelse med 21. konsesjonsrunde. Dette frarådet flere aktører, og området ble trukket, men ble i 2011 innlemmet i TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

DEA Norge, nå Wintershall DEA, fikk tildelt lisensen fra Olje- og energidepartementet i TFO 2016. Wintershall Dea søkte i april i år om tillatelse etter forurensningsloven til å bore en letebrønn i lisensområdet.

– Vår rolle nå har vært å vurdere den konkrete søknaden. Vi gjør konkrete miljøfaglige vurderinger av dokumentasjonen i denne, og må i tillegg vektlegge at det er besluttet virksomhet i området gjennom lisenstildelingen, skriver Ann Mari Vik Green, sjefingeniør i seksjon for petroleum i Miljødirektoratet.

Les også

Equinor starter produksjon på Trestakk-feltet

– Skjerpede krav

Hun skriver videre at Miljødirektoratet har vurdert at boring av letebrønnen er forsvarlig med de tiltakene som Wintershall Dea har beskrevet i søknaden.

Videre understreker hun at brønnen har forholdsvis lave potensielle utblåsningsrater, noe som begrenser mulige konsekvenser dersom et uhell skulle gi en utblåsning. Mulige konsekvenser reduseres også gjennom at fiskeri- og miljøvilkårene som gjelder for lisensen innebærer at Wintershall DEA ikke kan bore fra mars til og med august av hensyn til gyteperioder for fisk og hekke- og fjærfellingsperioder for fugl. Vi forventer ikke konsekvenser av aktiviteten for Trænarevet.

Miljødirektoratet har i tillatelsen også pålagt skjerpede krav til beredskap mot akutt forurensning.

Les også

– Goliat burde kommet i mål for under 40 milliarder kroner

Ber om handlekraft

Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom stusser over tillatelsen som er gitt.

Eiterjord framhever de tidligere anbefalingene til Miljødirektoratet og sier han er veldig overrasket at vurderingene er annerledes i dag – særlig ettersom det ikke er noen ting med naturmangfoldet som har endret seg.

– Ola Elvestuen har kjempet hardt for at det ikke skal være boring i området. Dersom han mener alvor, må han stanse denne boringen, sier Eiterjord.

Ola Elvestuen svarer følgende:

– Ettersom det er varslet at saken vil klages inn til klima- og miljødepartementet, kan jeg vanskelig kommentere den nå uten å gjøre meg selv inhabil til å behandle saken. Vi vil gi klagen en grundig behandling når den kommer til departementet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Boringen skjer i høst

Wintershall Dea svarte ikke på Aftenbladets henvendelser i sakens anledning onsdag, men svarer slik torsdag:

– I søknader til Miljødirektoratet er det et krav om å simulere drivbaner ved eventuelle oljeutslipp. Det har vi selvsagt gjort her også, noe som er tydelig for alle som har lest den godkjente søknaden, opplyser Kjetil Hjertvik, kommunikasjonsdirektør i Wintershall Dea.

Han sier videre at brønnen, som skal bores av riggen West Hercules, har planlagt oppstart i september/oktober, og boringen er planlagt til å vare i 30 dager. endelig oppstart avhenger av riggens arbeidsprogram.

– Boreoperasjonen er planlagt til høsten, i en periode med liten fiskeriaktivitiet, og riggen vil forlate området når den er ferdig med operasjonen, forklarer Hjertvik.

Publisert: