Kiel-ferja ut - oljearbeidere inn

Norge lokker med subsidier for å friste utenlandske skip til å ta norsk flagg og komme inn under norsk lov. Men det er usikkert om subsidiene har ønsket effekt.

Publisert: Publisert:

Foto: Hans E. H. Jacobsen

 • Ellen Kongsnes
  Nyhetssjef
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Som Aftenbladet har skrevet, blir det stadig flere skip i norsk oljeindustri. Og de fleste skipene seiler under utenlandsk flagg, og er ikke regulert av norsk lov.

– Arbeid som tidligere ble gjort på en plattform, blir i dag gjort fra et skip, forklarer jusprofessor Erik Røsæg, ved Universitetet i Oslo.

LES COLOR LINES PLANER:

Les også

Color Line vil kutte 700 norske arbeidsplasser

Her er det millioner å spare i lønnsutgifter

Vil gi lønnstilskudd

Regjeringen forsøker å bøte på hullene som ikke dekkes av norsk lovverk. Men regjeringen nøler med å tvinge arbeidsmiljøloven eller skipsarbeidsloven på de utenlandske rederiene. De vil i stedet lokke fartøyene inn under norsk flagg, NIS-registeret. Da får rederiene tilskudd fra staten gjennom «nettolønnsordningen» og kan beholde utenlandske sjøfolk på lavere lønn, men må samtidig følge norsk lov.

Erik Røsæg, professor i jus ved nordisk institutt for sjørett, UiO. Foto: Universitetet i Oslo

Mister Color Line

Jusprofessor Erik Røsæg mener norske myndigheter er overdrevent forsiktige med å utfordre rederiene og andre flaggstater.

– I Norge har vi generelt vært redde for å regulere fartøy med fremmed flagg, for da kan norske fartøy bli utsatt for tilsvarende reguleringer i utlandet, sier jusprofessor Røsæg.

Les også

Color Line vil kutte 700 norske arbeidsplasser

Gjennom to offentlige utvalg har Solberg-regjeringen forsøkt å demme opp for økt utflagging av skip. I forslagene ligger også tiltak som kan motvirke trenden med mer oljeaktivitet utenfor norsk lovverk. «Fartsområdeutvalget» og «NIS-utvalget», ledet av Hans Jacob Bull, vil åpne det internasjonale, norske skipsregisteret - NIS-flagget - for både oljeskip og passasjerskip.

Utviklingen viser nemlig at flere typer skip truer med å flagge ut, deriblant Color Line. Regjeringens forsøker å tette lekkasjen og samtidig gjenvinne kontrollen med oljeaktiviteten.

Monica Mæland Foto: Fredrik Refvem

Vil ha sterere lut

Røsæg mener at det i oljevirksomheten ville vært mulig å la norsk arbeidsmiljølov eller skipsarbeidslov få anvendelse også på utenlandske skip, og slik få arbeidstakerne på skip inn under norsk lov - uten subsidier fra den norske staten.

-Det vil alltids være rederier og skip som ikke vil flagge inn til norsk flagg. Da vil de fortsatt være utenfor norsk lov om vi ikke lar norsk lov få anvendelse på utenlandske skip, sier Røsæg.

Bør bruke loven

Han mener norske myndigheter har et handlingsrom.

– Folkeretten gir oss lov til å regulere petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Da kan vi også regulere skipene som gjør oppdrag for oljeindustrien. Men EØS-avtalen setter nok grenser for hvor langt denne retten kan benyttes, sier Røsæg.

Aftenbladet har skrevet om den filippinske matrosen, Richelieu Leonardo som døde i Stavanger, om bord på et norskeid flerbruksfartøy. Skipet var flagget på Bahamas, derfor gjelder ikke norsk arbeidsmiljølov om bord.

To muligheter til å styre:

Hvis skipet hadde vært flagget i NIS, ville norsk arbeidsmiljølov vært gjeldende. Et annet virkemiddel er å utvide arbeidsmiljølovens virkeområde til å omfatte fartøy i oljeindustrien.

– Regjeringen er opptatt av å sikre konkurransedyktige rammebetingelser, og at de norske ordningene gjør det attraktivt for rederier å drive skipsfart fra Norge, under norsk flagg med norske sjøfolk, sier Lars Jakob Hiim, statssekretær i Næringsdepartementet.

Lars Jakoc Hiim. Foto: Næringsdepartementet

Harde fronter

Rederiene vil ikke ha strengere lovregulering og stritter imot arbeidsmiljølovens gyldighet på skip. Oljerederiene sier at det vil koste milliarder om de må tilpasse seg norske sikkerhetsregler. Fagforeningene krever på sin side at regelverket endres. De mener at skip som jobber for norsk oljeindustri også må inn under norsk lov.

LES OM DØDSULYKKEN I STAVANGER INGEN BRYDDE SEG OM:

Dødsulykken i Stavanger i 2015 illustrerer at lovverket ikke er tilpasset dagens teknologiske løsninger, der skip har overtatt for riggene i en del tilfeller, mener fagforeningene. Foto: Ingeborg Eliassen

Dødsulykken ingen brydde seg om

Selv om «Skandi Skansen» var norsk eid og tok oppdrag for norsk oljeindustri, kvalifiserte de ikke til norsk, internasjonalt flagg. Etter endringene kan imidlertid også disse skipene få lønnstilskudd fra staten - hvis rederne flagger hjem til NIS. Lønnstilskuddet jevner ut konkurranseulempen overfor utenlandsk flaggede skip.

LES HELE SAKEN OM DET GLEMTE OLJEOFFERET:

Ritz Leonardo mistet faren sin da filippineren Richelieu Leonardo omkom i Stavanger, ombord på et skip med fremmed flagg, til kai i Stavanger sentrum. Foto: Fredrik Refvem

Dødsulykken ingen brydde seg om
Publisert:
 1. Høyre frykter konsekvensene for oljå

 2. DOF får kritikk etter dødsfall i Stavanger

 3. Oljearbeidere blir ikke kvitt «bøllekultur» - må vente på regelendring

 4. Brynjar Meling ut mot politiet etter dødsfall i Stavanger

 5. 2015: Døde ved Strandkaien 2018: Gransker fortsatt

 6. Ny rapport: Kostnadskutt påvirker sikkerheten i oljå

 1. Det glemte oljeofferet
 2. Color Line
 3. Norsk sokkel
 4. Skipsfart
 5. Fagforening