• Her døpes Aasta Hansteen-plattformen Dåpen ble foretatt av Mette Statinn, leder for driftsforberedelser Aasta-prosjektet i Statoil.

Full feiring da Statoil døpte sitt siste skryteprosjekt

Mette Statinn fikk det ærefulle oppdraget med å være gudmor for verdens største sparplattform. Dåpen var torsdag i Digernessundet ved Stord.