- Partene i lønnsoppgjøret har skjønt alvoret

Lønnen i norsk arbeidsliv har ikke hatt en svakere økning på 20 år enn det den hadde i fjor.

Publisert: Publisert:

Ferie er fritid uten lønn, og for å erstatte inntektsbortfallet slik at de fleste av oss faktisk kan ta ferie, opptjener arbeidstakere feriepenger. Foto: Kallestad, Gorm

Lønnsveksten i 2014 steg med 3,1 prosent, ifølge nye tall fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU). Anslagene i rapporten som ble lagt fram på mandag vil i stor grad danne rammene for det forestående lønnsoppgjøret.

Sjeføkonom og partner i NyAnalyse, Terje Strøm, sier til Aftenbladet at dette er den laveste lønnsveksten på 20 år.

- Tre prosent lønnsøkning i norsk forstand er jo moderat, og særlig innen oljenæringen, sier sjeføkonom Terje Strøm i utredningsbyrået Nyanalyse. Han forenkler og forklarer samfunnet for næringsliv, organisasjoner og institusjoner. Foto: Studio Vest

— Alle hovedbransjer ser ut som de ligger lavere på årlig lønnsvekst enn finanskriseåret 2009. Det er oppsiktsvekkende og positivt, sier han.- Det kan virke som at partene i lønnsoppgjøret har skjønt alvoret.

I norsk forstand var fjorårets lønnsvekst moderat, men det ligger likevel 0,5 prosentpoeng over de viktigste handelspartnere slik TBU måler dette, sier Strøm.

— Det er en svekkelse på 6 prosent i kronekursen som sikrer en klar bedring i norsk konkurranseevne i 2014. Videre tror TBU på 5 prosent svekkelse i kronekursen fra 2014 til 2015.

Som bestilt

Nedgangen i lønnsveksten er akkurat det eksportbedriftene og industrien bestilte ved inngangen til lønnsoppgjøret i fjor. Da fastslo LO og NHO at lønnsveksten i industrien måtte ned med 0,6 prosentpoeng fra 3,9 prosent i 2013.

Les også

Nå kommer lønnsfallet i oljeindustrien

— Våre anslag ser foreløpig ut til å komme svært nær målet, sa leder av TBU Ådne Cappelen, da han mandag la fram den foreløpige rapporten.Den samlede lønnsveksten i industrien i fjor blir anslått til 3,25 prosent, for alle grupper var den gjennomsnittlig 3,1 prosent, mens den for arbeidstakere som tilhører de store forhandlingsområdene var på 3,2 prosent.

Reallønna fortsatt opp

Det synes å være enighet på begge sider av arbeidslivet om at lønnsveksten også i år må være beskjeden av hensyn til industri og eksportrettet næringsliv.

Les også

- Renten skal mer ned - men ikke nå

En nokså beskjeden prisvekst i fjor bidro likevel til at reallønnsveksten, eller økningen i kjøpekraft — den delen av lønnsøkningen du sitter igjen med når prisstigningen er trukket fra - økte med 1,6 prosent. Det er omtrent samme økning som året før, da reallønnsøkningen endte på 1,8 prosent.Skattelettelser har hatt en viss effekt på økningen i kjøpekraften, men den var i fjor svært beskjeden for lønnsutviklingen til hovedgruppene ifølge Cappelen.

Lærerne tapte på streik

Lærerne er blant yrkesgruppene som kommer svakest ut rent statistisk i 2014, med en lønnsutvikling på 2,9 prosent. Det skyldes imidlertid at lærerne streiket i nesten tre måneder i sommer og tidlig høst.

Les også

Krever rentekutt mot oljepriskollaps

Det har ikke kommet tall for oljeklyngen spesielt. Dette kommer i mer detalj i den mer omfattende rapporten som blir lagt fram i mars.Men ifølge Strøm viser annen statistikk fra SSB likevel at det var en moderat lønnsvekst på mellom 2,5 og 2,7 prosent i 2014 innen oljenæringen.

Minimal vekst

TBU spår prisstigningen i år til 2,8 prosent før forventede lave olje-, bensin— og andre energipriser, samt den svake norske krona, regnes inn. Når disse sentrale faktorene tas med, justeres anslått prisvekst i år til 2,25 prosent.

Les også

Nå er oljeprisen over 60 dollar

Samtidig er oljeprisen en viktig variabel for vekst og investeringer fremover. TBU spår en oljepris på 450 kroner per fat i snitt for 2015.Relativt høy anslått prisvekst og forventninger om et beskjedent lønnsoppgjør, tyder på at reallønnsveksten i år blir minimal.

Publisert: