De er sykest av alle som jobber offshore

Kantine- og rengjøringsansatte offshore er mest syke av alle. Petroleumstilsynet og fagforeningene er bekymret og lover oljeselskapene flere kontroller.

Sodexo-ansatte jobber i forpleiningen på rigger og faste plattformer offshore.
Publisert: Publisert:
Sodexo-ansatte jobber i forpleiningen på rigger og faste plattformer offshore.
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Stor arbeidsbelastning, kostnadskutt og bemanningsreduksjoner er forklaringen på høyt sykefravær.

Når Statoil og North Atlantic Drilling braker sammen i rettssalen i mars neste år, er det for å krangle om regningen for flere forpleiningsansatte på hvert skift.

LES MER HER:

Les også

Statoil og John Fredriksen-selskap møtes i retten

Det skal være hensynet til helse- miljø og sikkerhet som gjør at Statoil krever høyere bemanning. Når Sodexo/North Atlantic Drilling har kjørt med sju til ni personer på hvert skift, betyr det økt arbeidsbelastning på de ansatte.

Leif Kydland har jobbet i 18 år som kokk om bord på riggene til North Atlantic Drilling. Å betjene 120 mann ombord med mat er beinhardt arbeid.

– Det er ikke rart at folk blir syke, sier Kydland.

Leif Kydland har vært kokk offshore i 18 år og kan skrive under på at det er beintøft arbeid.

Høyest fravær

Forpleiningsansatte har allerede det høyeste sykefraværet på norsk sokkel. Og arbeidspresset har økt i takt med kostnadskuttene og stadig strammere anbud. En kartlegging viser 12 prosent sykefravær i yrkesgruppen, noe som bekymrer fagforeningene SAFE og Industri Energi så mye at de i februar 2016 sendte en bekymringsmelding til Petroleumstilsynet.

Ptil sa til Sysla.no at de ville gjennomføre flere kontroller av arbeidsforholdene på grunn av påstandene om høyt arbeidspress.

Store kutt i bemanningen

Antallet catering-og renholdsansatte offshore er kraftig redusert de siste åra.

– Nedbemanninger som følge av beinharde anbudskonkurranser, med reduksjoner på 20 -30 prosent, har ført til en kraftig forverring av arbeidsforholdende innen forpleining, sa HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre da han møtte Ptil om forholdene.

LES OGSÅ:

Nestleder i SAFE, Roy Erling Furre, her sammen med leder Hilde-Marit Rysst.
Sodexo kutter flere ansatte

Lover mer kontroll

Petroleumstilsynets pressekontakt Eileen Brundtland bekrefter at de er bekymret over utviklingen. I et møte hos Ptil i november i år, der Statoil, Coor, ConocoPhillips (Copsas), ESS BP, Sodexo, Maersk Drilling og Norsk Offshore Catering (NOC) deltok, ble arbeidsforholdene drøftet. Ptil er særlig opptatt av å avdekke sammenhenger mellom nedbemanninger, sykefravær, lav arbeidstakermedvirkning og økt arbeidsbelastning. Neste år vil Ptil gjennomføre konkrete tilsyn offshore der arbeids- og kontraktsvilkårene for forpleiningsansatte er i søkelyset.

Publisert: