- Reklame gjør unge mindre miljøkritiske til oljå

Færre ungdommer mener oljenæringen forurenser mer enn andre næringer og flere er for aktivitet i Lofoten og Vesterålen. Miljøbevegelsen skylder på oljeindustriens reklamekampanjer. Det gjør også Robert F. Kennedy jr. – nevø av John F. Kennedy.

Publisert: Publisert:

Nær halvparten av de spurte ungdommene er for å åpne for aktivitet i Lofoten og Vesterålen, viser OLFs undersøkelse. For to år siden var bare 17 prosent for. Foto: Pierre-Henry DESHAYES

«En av min fars største prestasjoner var å få bannlyst tobakksreklame på tv og tobakksreklame rettet mot barn. Nå har den samme uanstendige og umoralske taktikken blitt tatt i bruk av sleipe informasjonsfolk i Statoil».

Ordene kommer fra miljøaktivisten og advokaten Robert F. Kennedy jr., sønn av tidligere justisminister og presidentkandidat Robert F. Kennedy og nevø av John F. Kennedy. Bakgrunnen for den sterke reaksjonen er at Bellona har gjort Kennedy oppmerksom på en fersk reklamefilm for Statoil.

Gir reklamen skylden

Miljøbevegelsen gir oljenæringens reklamekampanjer skylden for at ungdommer er mindre kritiske til olje— og gassnæringen enn før. En fersk undersøkelse gjennomført av Synovate på oppdrag fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) viser følgende:

Færre ungdommer i alderen 15–19 år mener olje- og gassindustrien forurenser mer enn andre næringer.

Flere mener at olje- og gassindustrien er opptatt av å redusere utslipp.

Flere er for åpning av aktivitet i Lofoten og Vesterålen.

Les også

- Oljenæringen dominerer mediebildet

— Kynisk påvirkningskampanje

— Det er ikke rart at ungdommen er mindre kritisk. Oljeindustrien – og da spesielt Statoil – bedriver en ekstremt kynisk påvirkningskampanje. Ta den tegnefilmen som sendes på TV Norge i barne-tv-tid. Den er svært lite kledelig, sier Frederic Hauge, leder i Bellona, som for øvrig fortsatt mener at oljå er landets desidert mest miljøfiendtlige næring.

— Vi opplever det som gledelig at ungdommen har en mer positiv holdning, og vi har tillit til at de som er unge er i stand til å gjøre sine egne vurderinger. Vi tar energi- og klimautfordringen på alvor, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil.

Reklamefilmen som Hauge og Kennedy reagerer på, viser en far som forteller en godnatthistorie til sin datter. Faren forteller at han jobber som skattejeger. Med eventyraktig animasjon viser filmen far og datter på «skattejakt», og skatten de leter etter er olje. Framtiden i våre hender klagde filmen inn til Forbukerombudet som fredag «frikjente» Statoil for brudd på markedsføringsloven.

- Provoserer meg enormt

Bellona har spurt Statoil om hvor penger de bruker på kampanjer, reklamefilmer og øvrig PR-arbeid, og hvor mange personer som jobber med dette i selskapet. Statoil har ikke ønsket å oppgi denne informasjonen.

— Det provoserer meg enormt at et statsselskap som Statoil kan bruke så store summer på påvirkning uten å oppgi hvilke summer det dreier seg om.

— Dette er så massivt at det truer demokratiet, konstaterer Hauge.

- Passive politikere

Leder i Natur og ungdom, Silje Lundberg, har samme forklaring som Hauge på hvorfor ungdommen er mindre kritisk til oljå nå enn før.

— Ungdom er generelt de som er mest kritiske til olje- og gassindustrien, så en undersøkelse som dette viser ikke nødvendigvis at dette har snudd helt. Men det er klart at dette gir noen signaler. Det viser nok at en del av reklamekampanjene som oljeindustrien bruker masse penger og kjører beinhardt på, når fram i noen tilfeller.

Hauge legger ellers skylden på det han hevder er passive politikerne.

— Ta Gullfaks-ulykken, ta den sterke kritikken fra Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) mot beredskapen i Norskehavet, ta Riksrevisjonens kritikk mot manglende miljørapportering. Jeg er sjokkert over at politikerne ikke har grepet tak i disse tingene. Det er en fullstendig neglisjering, fastslår Hauge.

- Informasjonen når ut til folk

Informasjonssjef i OLF, Tom Gederø, gir nettopp informasjonsarbeidet til oljenæringen mye av æren for at ungdommen er mer positiv til oljå.

— Olje- og gassnæringen jobber målbevisst for å få fram informasjon om hvordan vi driver. Håpet er at miljøresultatene vi oppnår, når ut til folk. Det er mulig dette gjenspeiles i denne undersøkelsen, sier Gederø, og legger til:

— Generelt er det en veldig positiv stemning knyttet til olje og gass nå.

- Gode resultater av klima-arbeid

At det begynner å bli en stund siden Deepwater Horizon-katastrofen, kan også være noe av forklaringen, ifølge informasjonssjefen.

— Resultatene som norsk olje- og gassindustri har oppnådd på klimasiden er veldig gode. Lenge før klima og CO2-utslipp ble tema, har vår næring jobbet med å redusere dette.

— Hva ville du svart på påstanden "Olje- og gassindustrien forurenser ikke mer enn andre næringer"?

— Det er ingen tvil om at når det gjelder å ta vare på miljøet og ha oversikt og kontroll over egne utslipp, er olje- og gassnæringen helt klart en foregangsnæring, sier Gederø.

Publisert:

Robert F. Kennedy jr. mener Statoils reklamekampanjer er uanstendige og umoralske. Foto: Lars Idar Waage