"IEA er en falsk profet"

Energibyrået bruker gamle fakta, mener Marius Holm i Zero.

Publisert: Publisert:

marius holm.jpg Foto: Kristian Jacobsen

  • Leder I Miljøstiftelsen Zero
  • Marius Holm
Denne artikkelen er over fem år gammel

Under ONS-messa og ellers er olje— og energiminister Tord Lien en ivrig bruker av det Internasjonale Energibyråets (IEA) prognoser. Han leser dem som en rettroende leser bibelen. Alt som står der er sant, det er sågar den fulle og hele sannhet. Jeg anbefaler å lese dem litt mer som fanden. For IEA er en falsk profet.

Lukker øynene for sola

For ente år på rad velger IEA å ikke forholde seg til veksten i solenergi. De forutsetter at veksten i solcellemarkedet, som hittil har vært eksponentiell, skal være null, NULL prosent de neste tyve årene. Man kan spørre seg hvordan IEA tenker. Uansett hvordan du vrir og vender på det; dette kommer ikke til å skje. Solenergi blir billigere for hvert år som går, og markedet tar over for subsidier som driver.

IEA vil svare at de legger til grunn sterk økning i fornybar - fra dagens ca 150 GW ferdig installert sol, til 990 GW i 2035. Dette høres ut som en økning. Men en økning til 990 GW på 21 år, tilsvarer en årlig installasjon av solceller på 40 GW, som er det samme volumet vi nådde i 2013. Nullvekst er en helt utenkelig utvikling i et teknologimarked i sin barndom. IEA, og Olje- og energidepartementet ser ikke ut til å forstå at solcellemarkedet ligner mer på markedet for flatskjermer og mobiltelefoner enn på markedet for gassturbiner. En mer sannsynlig utvikling er at solenergi følger en hockeykøllekurve, der veksttakten øker stadig mer, som følge av stadig lavere pris.

Det monner ikke - ennå

Man kan blåse av veksten i solenergi ved å si at volummessig monner det ikke i verdens totale energimiks. Sant nok, ikke i dag. Men hvis vi tenker oss at de siste årenes vekst på 30 prosent i markedet for solceller og 10 prosent i markedet for vindturbiner fortsetter i bare 10 år til, for deretter å flate ut, viser superenkel forskning at fornybar energi vil passere kull, gass og atomkraft i kraftsektoren før 2040. Det er viktig at denne feilen kommer fram, fordi man i norsk olje- og gassdebatt daglig viser til IEA som bevis på at det er plass til all olje og gass i markedet, også under togradersmålet. Denne konklusjonen er i midlertid ikke basert på analytiske prognoser, men på løse profetier.

IEA har ganske enkelt oversett at fornybar vil ta markedsandeler langt utover det som drives fram av klimapolitikk.Norge som nasjon og hver enkelt av oss som skattebetalere burde være bekymret over at vi investerer 200 milliarder kroner årlig i olje- og gass basert på en analyse som helt overser veksten i en annen del av energibransjen - solenergi. Dette utgjør en betydelig risiko for avkastningen fra våre investeringer, og framstår som et veddemål mot den utviklingen i energimarkedet vi alle håper på, og trenger for å stoppe farlige klimaendringer.

Vi kan risikere å bli akterutseilt fordi vi lot oss lede av en falsk profet framfor analyse og fakta.

LES OGSÅ:

Publisert: