Sande: - Lederne har dolket oss i ryggen

Industri Energi-leder Leif Sande tordner mot Lederne etter møtet i Rikslønnsnemnda. Framtidig samarbeid mellom de to forbundene er nå truet.

Publisert: Publisert:

Det er slutt på den harmoniske tonen fra i sommer mellom forbundslederne Leif Sande i Industri Energi (venstre) og Jan Olav Brekke i Lederne.

— Det vi er forbanna på, er fagforeningen Lederne som gjorde møtet i Rikslønnsnemda til en fagforeningskamp og dolket oss i ryggen, tordner forbundsleder Leif Sande i Industri Energi (IE).

Hos Rikslønnsnemnda torsdag gikk Lederne imot IE og Safe sitt forslag til pensjonsordning. Dette får Sande til å se rødt.

Ledernes krav var et flatt ønske om tarfiffestet rett til avgang ved 62 år for alle. IE og Safe ønsket seg en ordning hvor finansieringen av tillegget til 62-åringer isteden kan hentes fra et eksisterende fond som eies av fagorganisasjonene i fellesskap.

Les også

Oljearbeiderne tapte pensjonstvist

Skylder på Lederne

Begge kravene ble avvist av Rikslønnsnemnda. Nå går Sande langt i å skylde på Lederne for at IE og Safe ikke fikk gjennomslag for sitt forslag.

— Under streiken stod vi sammen om pensjonskravet. Men i nemnda brukte de det meste av taletida si på å argumentere imot oss. De var verre enn arbeidsgiver, tordner Sande, som påpeker at det i Rikslønnsnemndas uttalelse heter at pensjonskravet blir avvist, blant annet fordi Lederne er sterkt imot kravet.

Les også

Streikestans sendte oljeprisen ned

Reagerer på ordbruken

Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, reagerer kraftig på den sterke ordbruken fra kollega Sande. Nå vegrer han seg for å stå skulder til skulder med Sande i framtidige oppgjør.

— Samarbeidet med Industri og Energi vil være relativt begrenset på kort sikt i alle fall. Slike karakteristikker er ikke noe som fremmer samarbeid akkurat.

— Dette er verken kjekt eller hyggelig. Vi mener dette er en klar overreaksjon, og føler ikke at den sterke språkbruken på noen måte er berettiget, sier Brekke til Aftenbladet.

IE og Safe representerer 90 prosent av de organiserte som var i streik. Lederne representerer ti prosent av arbeidstakerne.

Les også

Oljestreik ga mersmak

— Spillfekteri

Det var Ledernes prosedyre hos Rikslønnsnemnda, hvor forbundet omtalte IE og Safes pensjonskrav, som fikk Sande til å fly i flint.

— Det har aldri vært et poeng for oss å argumentere mot deres løsning. Den uttalelsen var nødvendig, men hadde ingen betydning for nemndas avgjørelse.

— At vi har skylden i dette er bare spillfekteri fra Industri Energi sin side, sier Brekke.

Lederne mener IE og Safe sin løsning har en del usikkerhetsmomenter når det gjelder skattebelastning. IE og Safe, på sin side, gikk inn for modellen med fond fordi NHO, hevder Sande, aldri ville godtatt en ordning der alle kunne gå med 2/3 lønn ved 62 år likevel.

Siste ord ikke sagt

Men på ett område enes de to: Også Brekke er klar på at siste ord ikke er sagt i sokkeloppgjøret.

— Jeg er rimelig sikker på at pensjonsspørsmålet vil bli tatt opp i flere oppgjør framover, sier han.

Men det blir kanskje uten IE på samme side av bordet.

Les også:

Publisert: