• Ansatte innen boring og brønn har i en undersøkelse vist til at det er blitt en stoppeklokkementalitet offshore – som kan gå utover sikkerheten. Jon Ingemundsen

Oljearbeider: «Jeg fikk lyst til å gå opp og skalle dem ned»

SOKKELSIKKERHET: Mens risikoen for storulykke på norsk sokkel aldri har vært målt så lav, har mange oljearbeidere et annet inntrykk.