Sju amerikanske dykkere tapte mot staten

Sju amerikanske dykkere visste ikke om den norske kompensasjonsordningen for nordsjødykkere, nå er de for seint ute til å få penger utbetalt, hevder staten som selv holder tilbake en rekke viktige dokumenter i dykkersaken.

Mange nordsjødykkere har opp gjennom årene blitt påført store senskader som følge av arbeidet som ble gjennomført for norsk oljeindustri.
 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Nordsjødykker-saken er ikke helt over. En etterlatt enke etter en norsk dykker og sju amerikanske dykkere krevde å få utbetalt den norske kompensasjonsordningen.

De amerikanske dykkerne var ikke kjent med de rettslige og politiske etterspillene pionerdykkingen har hatt i Norge opp gjennom årene.

Den siste kompensasjonsordningen fra staten ble utarbeidet i 2014, dette skjedde etter at nordsjødykkerne delvis vant fram i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i desember 2013.

Les også

Minst fem dykkere skadet for livet etter rekorddykk til 272 meter

Flere hundre fikk erstatning

Dykkerne som saksøkte staten, dykket i Nordsjøen på 1970- og 1980-tallet, men ble aldri en del av utbetalingsordningene til staten.

Flere hundre norske og utenlandske dykkere har gjennom årenes løp fått kompensasjon av staten for de skadene de ble påført som nordsjødykkere.

I retten la de tidligere nordsjødykkerne ned påstand om at staten har brutt den europeiske menneskerettskonvensjonen og krenket dykkerne.

De amerikanske dykkerne viste til at de verken var blitt informert om kompensasjonsordningene eller de norske helseundersøkelsene av dykkere, som ble utført ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Denne undersøkelsen hadde heller ikke den norske dykkeren gjennomgått. Helseundersøkelsene dannet i sin tid grunnlag for å si noe om hvor skadet de individuelle dykkerne var fra dykkingen.

Nordsjødykkerne hevdet at krav om erstatning og kompensasjon for skadene som staten har påført dem ikke var foreldet og viste til føringene som Stortinget hadde lagt for kompensasjonsordningen til nordsjødykkere.

Les også

Statoil gis ikke dykkegaranti fra Helsetilsynet

Staten hevdet at den anser pionerdykkersaken som ferdig, både rettslig og politisk, og pekte på at dykkerne har vært klar over sine skader i mange tiår før de gikk til søksmål. Staten mente at saken var foreldet og at dykkerne fremmet sine krav for seint.

Dommer Ingebjørg Tønnesen i Oslo Tingrett viste til at saken må være foreldet, ettersom treårsfristen for foreldelse startet å løpe da den første kompensasjonsordningen ble vedtatt i Stortinget i 2004.

Dommeren viser også til at selv om saken ikke var foreldet, ville ikke dykkerne vunnet fram med kravene om erstatning fordi vilkårene for kompensasjon ikke er oppfylt for de tidligere dykkerne.

Aftenbladet har sjekket de amerikanske dykkerne i Petroleumstilsynets register over sertifiserte dykkere. Seks av sju dykkere har fått utstedt dykkersertifikater. Aftenbladet vet imidlertid at det er ulike versjoner av dette dykkerregisteret, og det kan derfor ikke utelukkes at samtlige dykkere, som nå gikk til søksmål, er registrert med dykkersertifikater.

Dokumenter holdes tilbake

Den aktuelle dykkersaken med de amerikanske dykkerne preges av at staten ikke har gitt ut all relevant informasjon som de saksøkte dykkerne har etterspurt. Blant annet gjelder dette statens godkjenning av hvert enkelt dykk som har foregått i Nordsjøen.

Aftenbladet har tidligere skrevet om statens håndtering av dokumenter i dykkersaken. Selv den nå avdøde lagdommer Peter Lossius, som ledet granskingen av arbeidsforholdene til tidligere nordsjødykkere, hadde meget store problemer med å få ut dokumentasjon fra staten.

Petroleumstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet hadde nemlig sin egen kopiinstruks hvor dokumenter som ble klausulert, ikke skulle leveres ut til dykkere. Dermed er det fortsatt et uvisst antall dokumenter, og mulige bevis mot staten, som ennå ikke er frigitt fra staten i dykkersaken.

Les også

Stensland ber Høie rydde opp

Arbeids- og sosialdepartementet skrev følgende om kopiering av arkivmateriale fra Petroleumstilsynet i forbindelse med innhenting av dokumenter i dykkersaken:

«...Alle dokumenter, med unntak av de som er merket taushetsbelagt, skal kopieres i to eksemplarer. Kopisettene legges i arkivkassetter som er merket med samme påskrift som originalsettet. Kopisettene må plasseres slik at det etter kopiering er tre separate enheter. Straks kopieringen er ferdig må det gis melding til bestiller.

«...Taushetsbelagte dokumenter er markert ved at det er rødt kryss på selve arkivkassetten og de spesifikke dokumenter er merket med en blå eller rød tagg. Disse dokumentene skal kopieres i et eget sett som ikke skal gis ut. Dette settet er kun til intern bruk i arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, AID.»

Les også

Dykkerleger ber staten avklare ansvar for Statoil-dykkere

Staten godkjente dykkene

Allerede i 1959 slo staten fast at «ervervsmessig dykkerarbeide hvorunder blir benyttet hjelm og slange, skal være undergitt kontroll og tilsyn i samsvar med arbeidervernloven. Etter bestemmelsene må arbeidsgiver ikke stette en arbeider til dykking med mindre arbeideren er godkjent som dykker. Det er også forbudt for arbeidere eller selvstendig ervervende å utføre dykkerarbeid med hjelm og slange uten å ha godkjenning som dykker.»

Dette ble videre oppfulgt av sikkerhetsforskrifter i 1967 som stadfestet statens godkjenningsansvar.

"Departementet eller den det bemyndiger skal på forhånd forelegges til godkjennelse en plan for hvordan dykking skal utføres, hvilket utstyr som skal benyttes, herunder hvilke sikkerhetstiltak som vil bli tatt for å beskytte dykkerens liv og helbred. Hvis den som skal utføre dykkingen ikke er forsynt med godkjent norsk dykkersertifikat, skal
samtykke innhentes fra Departementet eller den det bemyndiger før dykkingen kan igangsettes."

Les også

Forsøksdykker for Statoil får erstatning

Les også

Statoil-dykking til 225 meter settes på vent

I dag praktiserer Petroleumstilsynet dette som en «samtykkeordning» - at myndighetene har tillit til at de aktuelle selskapene gjennomfører aktiviteten på en ansvarlig måte - men hevder at myndighetene ikke «godkjenner» dykkeroperasjonene.

Aftenbladet har tidligere skrevet om dette, men uten at staten har kunnet framlegge dokumentasjon som viser at godkjenningsansvaret for dykkeoperasjoner på noe tidspunkt er endret og ikke lenger innebærer et statlig godkjenningsansvar.

Publisert:
 1. Oljepris
 2. Nordsjøen
 3. Petroleumstilsynet
 4. Arbeids- og sosialdepartementet
 5. Dykking

Mest lest akkurat nå

 1. 128 nye smittetilfeller på Nord-Jæren siste døgnet

 2. Sykepleiere på akutten på SUS: – Pasienter må vente i mange timer på hjelp

 3. Ingrid Fiskaa (SV) får skryt fra uventet hold

 4. Isoler huset ditt - få støtte fra staten

 5. Familien på Tasta sparer tusenvis på å gjøre små grep – her er deres – og ekspertens – strømtips

 6. Oppfordret til å avlyse julebord: SUS-ansatte føler seg forskjells­behandlet