Bente Nylands siste år som oljedirektør: – Noen spiser og andre blir spist

Oljedirektøren om: Gassleting, Faroe versus DNO og spillet om leterefusjonsordningen.

Oljedirektør Bente Nyland minner om at nesten to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet. Dette området vil være viktig for å opprettholde høy produksjon på lengre sikt, mener hun.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Bente Nyland har sittet som oljedirektør siden 2007. Da hun fikk ærespris fra ONS-stiftelsen i høst, berømmet Leif Johan Sevland hennes eksepsjonelle evne til å sikre en attraktiv og konkurransedyktig sokkel.

Nyland sitter på åremål, og har snart sittet i to ganger seks år som direktør. Det får holde, sier hun selv.

– Ja, det får egentlig holde, selv om jobben er gøy. Jeg har ikke gjort meg opp noen tanker om hvor veien går videre, sier Nyland til Aftenbladet.

Produksjonen skrus opp

Torsdag var det en tydelig Nyland som holdt sin siste presentasjon av fjorårets utviklingstrekk på sokkelen.

Olje- og gasseventyret er knapt halvveis, sa Nyland, og spådde at produksjonsnivået opp mot 2023 ville nærme seg rekordåret 2004. Hun understreket at aktivitetsnivået er høyt på norsk sokkel og at det fortsatt er stor interesse for norsk olje og gass. Samtidig minnet hun om at det haster å finne flere lønnsomme ressurser som kan holde aktiviteten oppe etter 2025.

– Ressursene er der, og vi er avhengig av å finne dem for å opprettholde produksjonsnivået. Jokeren er de uoppdagede ressursene, og våre analyser anslår at disse kan utgjøre hele 25 prosent av totalen, sier Nyland.

Les også

Oljedirektoratet: - Olje- og gassproduksjonen vil øke fra 2020

Maner til leting etter gass

Spesielt tydelig var Nyland på at selskapene må lete etter gass.

– Fremover blir det mer ledig kapasitet i rørledningen og annen infrastruktur for gass. Dermed blir det mer attraktivt å lete, og det er viktig at industrien utnytter denne muligheten, sier Nyland.

– Kommer ikke denne oppfordringen litt sent?

– Gasskapasiteten har lenge vært full. Denne beskjeden kunne ikke kommet tidligere. Aasta Hansteen og Polarled gir ny infrastruktur i den nordlige delen av Norskehavet, og åpner dermed nye muligheter på denne delen av sokkelen. Samtidig begynner det å tømme seg i Nordsjøen.

– Hva med Barentshavet?

– Mange av gassressursene ligger i Barentshavet, men vi har ikke transportmuligheter og heller ikke de store funnene som kan ta kostnadene til å bygge nye rør. Dermed befinner vi oss i en slags stillstand, og derfor må vi jobbe med muligheter i Barentshavet, sier Nyland.

Les også

DNO-aksjen stiger etter Faroe-oppkjøp

Gassleting er viktig fordi det gir rimelig og stabil tilgang til energi, fortrenger bruk av kull og støtter opp under fornybar energiproduksjon, mener oljedirektør Bente Nyland. Her fra presentasjonen av sokkelåret i 2016.

Spår investeringsvekst

Mens investeringsnivået på norsk sokkel i 2018 var omtrent på 2017-nivå, spår OD at utbyggingene i 2019 - med Johan Sverdrup og Johan Castberg i spissen - vil bidra til en betydelig investeringsvekst i 2019.

– Hva synes du om selskapsmiksen på norsk sokkel per i dag?

– Vi har en spennende miks! Vi ser et større mangfold og at selskaper bygger seg opp slik at de både kan drive leting og produksjon.

– Det har vært mange fusjoner og oppkjøp den siste tiden - senest onsdag da DNO fikk fatt i de siste Faroe-aksjene de trengte. Hva tenker du om denne utviklingen?

– Vi følger med og registrerer hva som skjer. Departementet godkjenner prosessene, og direktoratet er inne med anbefalinger i enkeltsaker. Vi ser på om oppkjøpene er fornuftige og om selskapene er kvalifisert til å ta over porteføljen de eventuelt får med på kjøpet fra mindre aktører som blir spist eller selger seg ut eller hva det måtte være.

– Synes du det gikk vel voldsomt for seg i maktkampen mellom DNO og Faroe?

– Det er vel slik det er i det brutale markedet - noen spiser og andre blir spist, sier Nyland.

Les også

Equinor vil ansette 150 nye fagarbeidere i år

Hver januar siden 2008 har oljedirektør Bente Nyland gitt en statusrapport på «sokkelåret», året som har gått. Hun overtok da Gunnar Berge gikk av i juni 2007. Her fra 2011.

Advarer mot kjappe endringer

– Hvilke tanker gjør du deg om diskusjonene som går rundt leterefusjonsordningen i regjeringsforhandlingene?

– Vi forholder oss til at rammevilkårene er stabile fram til de ikke er stabile lengre. Det er klart at det betyr nok mye for selskapene og aktiviteten hvis man endrer rammevilkårene. Jeg mener at man bør gjøre en konsekvensvurdering av hva som vil skje dersom man skulle skrote leterefusjonsordningen, sier Nyland.

Les også

Riksrevisjonen har gransket Ptil. Nå er rapporten klar

Publisert: