Gryende motstand mot «monstermøllene»

To vindmølleparker er på gang ved Sviland. Bydelsutvalget ber om bedre utredning mens grunneierne i området er delt. Noen har inngått avtaler med utbygger, noen sier nei.

Publisert: Publisert:

  • Kristian Oftedal Kvendseth
    Vaktsjef
iconDenne artikkelen er over ni år gammel

— Vi vil ha alle fakta på bordet før vi tar stilling til om vi sier ja eller nei.

Det sier Leiv Velle Åreskjold. Han er leder for Sviland bydelsutvalg som nå har sendt brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) der det krever at en rekke punkter utredes før det blir fattet vedtak i saken.

— Slik planene ser ut i dag, legges det opp til vindmølleparker i hittil nokså urørt natur like i nærheten av bebyggelsen.

— Ikke glem at det allerede er vedtatt en stor boligutbygging på Sviland som vil gjøre boligområdene mye større i årene som kommer, sier Åreskjold til Aftenbladet.

— I tillegg kommer problemstillingene rundt støy og inngrepene i naturen. Dette er et viktig rekreasjonsområde for mange, påpeker han.

Vil vise igjen

Vindturbinene i de to planlagte vindkraftverkene er tegnet inn på et område med svært gode vindforhold, øst i kommunen. Området ligger i fylkeskommunens ja-område for vindkraft.

Vardafjellet vindpark er planlagt like øst for Sviland (se kartet), mens Sandnes vindkraftverk skal ligge enda lenger øst i heiene.

De første vindmøllene vil tidligst kunne være i drift i 2014-2015. Vindmøllene vil kunne sees fra bebyggelsen i området - og fra Bynuten og andre turområder - og vil også kreve et nettverk av anleggsveier.

Den 28. september i år arrangerte NVE et åpent møte om vindkraftplanene på rådhuset i Sandnes.

Kritiske

— Normalen er at bydelsutvalgene tas med på råd i slike saker. Men denne gangen fikk vi ingen sakspapirer eller skriftlig invitasjon, og i stedet bare en kjapp telefon om møtet dagen før det skulle finne sted.

— Saken ble heller ikke senere sendt fra kommunen til behandling i Sviland bydelsutvalg. I det hele tatt savner vi bedre dialog med de ansvarlige i kommunen. Kommunikasjonen har ikke vært god nok, sier Leiv Velle Åreskjold, som påpeker at han også i andre saker har måttet purre for å få tilbakemelding fra kommuneadministrasjonen.

Delt i synet

Grunneierne i det aktuelle utbyggingsområdet er delt i synet på planene om vindkraft. Mange har valgt å skrive under på avtaler med utbygger, men ikke alle.

Ingvild Kjosavik, som er grunneier i Kjosavik, er kritisk til planene om å bygge vindmøller i Sandnes Øst — et fremtidig utbyggingsområde i regionen. I praksis betyr dette at folketallet vil øke vesentlig i løpet av de neste tiårene.

Frykter støy

På vegne av flere andre grunneiere har Kjosavik sendt brev til både NVE og Sandnes kommune der hun lufter deres bekymringer.

— Dersom planene blir vedtatt slik de er utformet i dag, vil nærmeste vindmølle bygges bare tre kilometer fra deler av bebyggelsen på Sviland, sier Kjosavik og får støtte av grunneier Heino Nielsen, som heller ikke har skrevet under på avtale med utbygger.

— Jeg er mest opptatt av støyen. Ikke glem at de i mitt hjemland Danmark har store problemer med støy fra vindmøller. Det er en grunn til at et stort dansk selskap som Dong nå i all hovedsak konsentrer seg om vindmølleprosjekter til havs, sier han.

Lokale forhold

— Ja, men vi må ikke glemme at disse turbinene kommer til å bli mye større enn de såkalte monstermastene i Hardanger, påpeker Kjosavik.

— Med tårn og rotorblader vil møllene bli om lag 150 meter høye. Dette er et inngrep som vil berøre et areal på inntil 12 km². Tiltaket vil i høyeste grad berøre lokalbefolkningen, og det ligger tett opp til bykjernen og et stort fremtidig utbyggingsområde.

— Det er kommunen som best kjenner interessene og de lokale hensynene, og det er vesentlig at de legges opp til en planprosess som sikrer lokal medvirkning, sier Ingvild Kjosavik.

Ikke invitert

Gunn Trodal er leder i Høle Bydelsutvalg og forteller at utvalget ikke ble invitert i folkemøtet 28. september. De fikk ikke saken tilsendt på forhånd, og ingen fra bydelsutvalget stilte derfor på møtet med NVE.

Bydelsutvalget på Høle har i utgangspunktet ikke tatt opp denne saken i det hele tatt, til tross for at store deler av området ved Ravnafjell ligger i Høle bydel.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. 65 færre ansatte i skolen: – Vi er alvorlig bekymret

  2. Haaland hyller sitt store idol: – Det er vilt. Den mannen er ikke normal

  3. Siste vrak er hentet ut av P-huset på Sola

  4. Thorbjørn Lea ble korona­smittet i mars. Slik preges han av sykdommen åtte måneder senere

  5. Tre nye smittetilfeller i Stavanger - ett med ukjent smittekilde

  6. Rolf Kristian Larsen med hovedrolle i filmen om alle norske katastrofers mor: «Nordsjøen»

  1. Fornybar energi