• Slik blir dei nye ankerhandteringsfartøya av Rolls Royce design. STX OSV

Satsar milliardar på ankerhandtering

To nye ankerhandteringsfartøy til 1,2 milliardar kroner kjem ut på havet tidleg 2014.