• Kjetel Digre (t.h), sist sett i selfimodus sammen med daværende oljeminister, Tord Lien, ved markeringen av byggestart for Johan Sverdup på Stord. Bildet er fra 2016. Pål Christensen

Statoil-topp slutter

Statoils leder for Johan Sverdup-utbyggingen, Kjetel Digre har sagt opp jobben sin i statsoljeselskapet. Nå går han trolig raskt til en annen toppstilling i oljebransjen.