• EKOFISK ligger i den sørvestlige delen av Nordsjøen. Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Ekofisk

Ekofisk er eit oljefelt som ligg på 70–75 meters havdjup i den sørlege delen av Nordsjøen.