Fiskere reagerer sterkt på Statoil får ja til letebrønn i fredet gyteområde

Etter at Miljødirektoratet ga Statoil lov til å bore på Vikingbanken i Nordsjøen, lurer fiskere om det er vits i å samarbeide mer med dem.

Publisert: Publisert:

Tobis eller havsil brukes til produksjon av fiskemel og fiskeolje, og også som føde for torsk, hvitting, hyse, sei, sild makrell og ulike flyndrearter - og er også viktig for lunde og andre sjøfugler. Foto: Thomas Førde

Denne artikkelen er over to år gammel

I 1996 ble det gjort et lite funn av gasskondensat på Vikingbanken i Nordsjøen, omtrent 120 kilometer vest for Bergen. Nå ønsker Statoil å utforske området igjen, for å se om funnet Tune Statfjord er drivverdig.

Men planene møter sterke protester. Vikingbanken er et viktig område for tobis, en fiskeart som regnes som en nøkkelart for økosystemet i Nordsjøen. Likevel sier Miljødirektoratet ja til at Statoil skal få bore i området. Dette får fiskerorganisasjonene til å reagere. Leder Terje Eriksen i Karmøy Fiskarlag forteller at de er uforstående til at Miljødirektoratet kan godta boring og utslipp av borekaks på tobisfeltet. Han viser til at lav bestand har gjort at det ikke har vært lov å fiske etter tobis her siden 2009.

– Bestanden på dette feltet er med andre ord under kritisk nivå. Vikingbanken er definert som et særlig verdifullt område (SVO), og at Miljødirektoratet gir tillatelse til boring og utslipp, er et overtramp mot arbeidet som er lagt ned for å bevare og bygge opp tobisbestanden, sier Eriksen.

– Overkjører miljøfaglige råd

Miljødirektoratet på sin side mener de har satt strenge krav til utslipp av borekaks ved brønnen Tune Statfjord.

– Dette området på Vikingbanken i Nordsjøen ligger i et område med etablert petroleumsvirksomhet. Utslippspunktet skal være 300 meter bort fra ytterkanten av Vikingbanken. Det skal bare benyttes vannbasert borevæske som har lavest mulig potensial for spredning, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal.

Miljødirektoratet mener utslippspunktet på 300 meter fra Vikingbanken gjør at utslippene ikke vil skade naturmangfoldet. Nåmdal viser videre til at en evalueringsrapport Statoil har fått utført av faktisk kaksspredning fra boringen på Stjernetemplatet på Vikingbanken, viste en maksimal spredning på mellom 100 og 300 meter og at hoveddelen av utslippet sedimenterte innen 50100 meter fra utslippspunktet.

Nøkkelart

Fiskarlaget påpeker at tobis er en nøkkelart i Nordsjøen. Fiskearten er viktig, både som ressurs for fiskerne og som mat til andre fiskearter. Tobis graver seg ned i sanden, og kommer kun opp om våren og sommeren for å spise, og når den yngler rundt årsskiftet.

Rundt 30 fartøy fisker i dag etter tobis i Nordsjøen. Eriksen forteller at det nå bygges to fiskemelsfabrikker i Rogaland, hvor tobis vil være en helt avgjørende ingrediens.

– Vi har hatt samarbeid med oljenæringen i flere fora de siste årene, men fiskeriorganisasjonene må nå vurdere om de ønsker å fortsette dette samarbeidet når Miljødirektoratet og Statoil overkjører de miljøfaglige råd som blir gitt fra Havforskningsinstituttet. Alle fiskerier er i dag regulert etter det som kalles føre var-prinsippet, men dette gjelder tydeligvis ikke i forhold til petroleumsnæringen, sier Eriksen.

LES OGSÅ:

Les også

Fiskerne fikk nei, Statoil fikk ja også i 2012

Les også

Fiskarane fryktar vindmøller

Les også

Bråstopp i fisket etter tobis i Nordsjøen

– God sameksistens med fiskerne

Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet advarer mot å gi Statoil tillatelse. Men Statoil selv sier til Bergens Tidende sist uke at de i flere år har boret på Tunefeltet nær den nye brønnen. En studie DNV GL har utført for Statoil etter boring på Tunefeltet viser «gode resultater med sedimentspredning som knapt var sporbar», påpeker talsperson Morten Eek .

– Vi bruker et lukket system som frakter bort borekaks og sedimenter i slange. Ett av tiltakene i den planlagte operasjonen på Tune Statfjord er å transportere borekaks 1200 meter bort fra brønnen og 300 meter fra yttergrensen til tobisfeltet på Vikingbanken, sier Eek.

Han mener Statoil tar fiskernes bekymringer på alvor, og at både tidspunktet for boringen og andre tiltak vil redusere risikoen for tobisen i området.

– Statoil er opptatt av god sameksistens med fiskerne. Det har vi lang og god tradisjon for, og vi kommer til å ha nye møter med næringen i tiden som kommer for å videreføre denne dialogen, sier Eek til BT.

Les også

– Oljeselskapene kan lete etter olje og gass andre steder. Områdene utenfor Lofoten er allerede i bruk

Les også

Mystisk fisk gjer comeback

Større felt

Men Karmøy Fiskarlag er ikke beroliget av Statoils tiltak. Eriksen påpeker at selv om oljeselskapet skal slippe ut borekaksen 300 meter fra tobisfeltet, er det ikke gitt at dette stemmer med de faktiske forhold på havbunnen.

– Det som brukes som definisjon på feltet, baserer seg på slepestreker innsendt av fiskefartøy. Men feltet er større enn det trålstrekene viser, da det ikke er alle områder som er trålbare. Borekaks tildekker havbunnen og tobisens habitater, sier han.

Norges Fiskarlag har varslet at de vil klage vedtaket til Miljødirektoratet inn for Klima- og miljødepartementet, skriver BT.

Publisert: