• Sven Stakkestad er leder av Solstads virksomhet i Brasil. En nedskriving av verdien på et tungløftfartøy som Solstad eier i Singapore var med å dro ned årsresultatet før skatt. Thomas Førde

Oljeshipping enda bedre i år

Solstad Offshore tjente mer enn tre milliarder kroner i fjor, men tror på enda høyere inntekter fra ankerhåndterings— og konstruksjonsskip i 2012.