2018: Et år uten dødsulykker på norsk sokkel

Onsdag kommer nye tall for Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Det er nå 16 måneder side forrige dødsulykke i oljeindustrien.

Publisert: Publisert:

Bildet er fra boreriggen «Maersk Invincible» som i april 2018 jobbet på Valhall-feltet på norsk sokkel i Nordsjøen. Foto: Jon Ingemundsen

Petroleumstilsynet (Ptil) presenterer onsdag sin årlige rapport med statistikk som brukes til å måle nivået på risiko i petroleumsindustrien. Der vil det blant annet gå fram at det ikke var ulykker eller katastrofer som krevde menneskeliv i 2018.

Presentasjonen starter klokken 09.00. Se den i videovinduet under:

Dødsulykker tre år på rad

Vi må tilbake til 7. desember 2017 for å finne forrige dødsulykke. Da omkom en person og en ble alvorlig skadet i en alvorlige løfteulykke på boreriggen Maersk Interceptor.

Året før omkom 13 personer da et helikopter av typen EC225 Super Puma styrtet ved Bergen 29. april. Maskinen var vei fra Gullfaks B-plattformen til Equinor.

30. desember 2015 mistet en 53 år gammel arbeider livet da en bølge traff riggen Cosl Innovator på Troll-feltet. Fire andre ble skadd på kinesisk eide riggen som jobbet for Equinor.

Ptil-sjef Anne Myhrvold på inspiserte moduler til Martin Linge-plattformen på Rosenberg Verft i fabruar 2018. Foto: Jon Ingemundsen

Les også

Ptil gransket rekordmange nestenulykker. Så snudde trenden.

Gjør tallene lettere å forstå

I 2017 viste svar fra ansatte i industrien offshore at de opplevde signifikant økt fare ved 8 av 13 risikoforhold som ble målt i forhold til 2015.

Det framgår av et nytt informasjonsverktøy for formidling av resultater fra RNNP som Petroleumstilsynet lanserte tidligere i vinter. Hensikten er å gjøre det enklere for blant annet selskapene, fagforeninger og vernetjeneste å hente ut statistikk og jobbe for bedre sikkerhet.

Se mer HER.

Høyst vurdering av fare var knyttet til fallende gjenstander, gasslekkasje og alvorlige arbeidsulykker, mens størst økning ble funnet når det gjelder opplevd fare for helikopterulykke.

«I forhold til 2015 er det kun opplevd fare for eksplosjon, radioaktive kilder, kollisjoner med skip/fartøy/drivende gjenstander, sammenbrudd i innretningers bærende konstruksjoner eller tap av oppdrift/flyteevne og fallende gjenstander som ikke viser en negativ utvikling,» slår Ptil fast.

Publisert: