Vil lokke unge fra olje til vann

Færre unge søker seg til oljeutdanning. Nå pisker vannbransjen i opprørt hav og vil trekke flere til jobb i fornybar og vannproduksjon.

Publisert: Publisert:

Jobbsøker Fredrikke Falkbu ønskes velkommen til annengangsintervju av rådgiverne Inge Holmen og Marianne Støen. Glasspaper-sjef Thomas Schibbye (t.h.) skal håndtere hoveddelen av intervjuet.

Denne artikkelen er over fem år gammel

– Det er vann, ikke olje, som er verdensviktigste ressurs. Vannbransjen har utrolig mange spennende yrkesmuligheter forungdom, og derfor lanserer vi nå en rekrutteringsoffensiv, sier direktør TorilHofshagen i Norsk Vann.

Færre søker oljeutdanning

Tall fra Samordnet opptak viser at de fleste oljerelatertestudiene hadde en nedgang i søkertallene på 20 – 30 prosent i 2014. I takt medfallende oljepris, blir søkningen trolig enda dårligere i år.

— Jeg vil oppfordre ungdom som er opptatt av å forvaltenaturressurser og teknologi om å vurdere en karriere i vannbransjen. Her kan dujobbe med alt fra rent drikkevann og rent vann i naturen til fornybar energi,og du kan bo og jobbe omtrent hvor du vil i Norge og et hvilket som helst annetsted i verden, sier Hofshagen.

Den norske vannbransjen har nylig lansert nettstedet www.jobbmedvann.no. Formålet er å vise ungdomalt det spennende bransjen jobber med, hvilke karrieremuligheter som finnes oghvilke utdanningsretninger som er de mest relevante.

— Vi har ikke vært flinke nok til å fortelle ungdom hvorviktig vannbransjen er og hvilke fantastiske jobbmuligheter som finnes. Gjennomdenne rekrutteringssatsingen vil vi endre på det, sier direktøren i Norsk Vann,som er vannbransjens interesseorganisasjon.

En av verdens største næringer

Gjennom høstens TV-aksjon der Kirkens Nødhjelp skaffet enmillion mennesker rent drikkevann, lærte nordmenn mye om hvor viktig vann erfor å bekjempe fattigdom og tidlig død. Færre vet at vannbransjen også er en avverdens raskest voksende næringer.

Kraftig befolkningsvekst, urbanisering og økende levestandardfører nemlig til at verdens vannforbruk er raskt økende. I årene som kommer mådet derfor investeres mange tusen milliarder kroner i den globale vannbransjenfor å sikre en god og trygg vannforsyning til verdens befolkning.

— Detinvesteres nå 700 – 800 milliarder dollar årlig i vannbransjen. Det er mer enntelekom og samferdsel. Dette viser enorme vekstmuligheter for norskvannindustri og hvor fremtidsrettet det er å satse på en karriere ivannbransjen. Vannteknologi kan bli en stor norsk eksportindustri, sier TorilHofshagen.

Store investeringer i Norge

Også her i Norge er vannbransjen i endring. Tradisjonelt har bransjenfokusert på sikker vannforsyning og rensing av avløpsvann, men nå er man en viktigaktør også på andre områder. God vannbehandling og høy vannkvalitet stårsentralt i alle de næringene der Norge er ledende internasjonalt - som sjømat,maritim industri og offshore.

– I Norge tar vi ofte rent drikkevann og rent vann i naturen somen selvfølge, men slik er det ikke. Klimaendringer og økte nedbørsmengder girnye utfordringer for både drikkevannsproduksjonen og avløpshåndteringen. Vi regnermed at det frem til 2030 må investeres nærmere 500 milliarder kroner for åsikre kvaliteten på vannet i springen og vannet i naturen her til lands. Bransjen har også store ambisjoner om å blien viktig aktør på fornybar energi. Avløpsvann kan omdannes til biogass somblant annet kan brukes som drivstoff i kollektivtrafikken. Derfor trenger viengasjert ungdom!, sier Hofshagen.

Fakta om vann

  • Globalt er vann et knapphetsgode. I følge FN mangler780 millioner mennesker fortsatt tilgang til rent vann, mens 2,5 milliarderikke har tilfredsstillende sanitærforhold.
  • Verdens vannforbruk vil stige med 50 prosent de nesteto tiårene pga. befolkningsvekst og økonomisk fremgang,
  • Vannbransjen er en av verdens største næringer. Årliginvesteres det 700 – 800 milliarder dollar i vannbransjen (Kilde: http://www.economist.com/node/21537947)
  • Det må investeres ca. 500 milliarder kroner i dennorske vannbransjen frem mot 2030. Årsakene er klimaendringer,befolkningsvekst, skjerpede kvalitets- og sikkerhetskrav og etterslep påvedlikeholdet (Kilde: www.norskvann.no)
    Om Norsk Vann

Norsk Vann er en ikke-kommersiellinteresseorganisasjon for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til åoppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikrebransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling ogkunnskapsdeling. Norsk Vann eies av norske kommuner,kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noensamvirkevannverk. Vi representerer 360 kommuner med ca. 95 % av befolkningen iNorge og har en samarbeidsavtale med KS.

Om vannbransjen

Dennorske vannbransjen har en omsetning på mer enn 15 milliarder kroner i året ogsamler over 10.000 dyktige medarbeidere. Bransjen består av fire deler:

Vann- og avløpsvirksomhetene

Det er 1.600vannverk og 2.700 renseanlegg i Norge som sørger for drikkevann tilbefolkningen og for å ta hånd om det brukte avløpsvannet. De fleste av disse erkommunale eller interkommunale, men noen er organisert som samvirker.

Publisert: