• Atle Grimsby, miljø- og jordbrukssjef på Utsira, gleder seg over at regjeringen vil åpne et område til havs utenfor Utsira for flytende havvind. Her fra 2016. Pål Christensen

Øyfolket jubler – regjeringen åpner for havvind rett utenfor Rogaland

Et potensielt industrieventyr blir godt synlig fra Utsira fyr hvis regjeringen får det som den vil.