Ny rapport: Selv uten subsidier vil elbiler snart være like billige som bensin-biler

FORNYBART: Allerede i 2022 vil kostnadene ved å ha en elbil uten subsidier, være de samme som å ha en bensin-bil, mener DNV GL. Men likevel må politikerne gasse på hvis kampen mot global oppvarming skal vinnes.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Nå har rådgivnings- og konsulentselskapet DNV GL sett på utsiktene for bruken av olje og gass i verden de neste tiårene. Konklusjonen er at vi nærmer oss et vendepunkt i forbruket av energi, framgår det av rapporten: Fra 2030 vil verdens behov for energi flate ut og være mindre basert på fossile brennstoff. Så vil fornybar energi styrke seg videre, til halvparten av verdens energiforbruk innen 2050.

Oljeforbruket vil begynne å flate ut allerede fra 2020, før forbruket faller betydelig fra 2028 og bli passert av gass i 2034. Gass vil kort etter - i 2035 - nå toppen, men være den viktigste kilden til energi helt til 2050.

Og kull? DNV GL-ekspertene mener kull allerede har nådd toppen.

Les også

Statoil bekymret for klimakampen

Les også

Statoil slanker prisen på gigantfeltet Johan Sverdrup

Les også

Han får halvert reisetid med Ryfast, men til hvilken pris?

Les også

Bilistene håper Frp står på sitt. Ekspertene mener det betyr lite.

Billigere el-bil

Når denne utviklingen skjer uten at utgiftene til energi øker, vil energi utgjøre en mindre andel av BNP. Mens utgiftene nå utgjør fem prosent totalt, vil de utgjøre mindre enn tre prosent. Og her skjer utviklingen raskt.

Solenergi og vindkraft kutter kostnadene med 18 og 16 prosent for hver gang kapasiteten dobles. Så selv om olje- og gassindustrien kutter kostnader for å tilpasse seg lavere priser, mener DNV GL at fornybar energi leder an. Allerede i 2022 vil kostnadene med å ha en elbil være de samme som for en fossilbil - og det helt uten subsidier. Elleve år senere vil halvparten av alle lette kjøretøy som selges, være elektriske.

LES OGSÅ:

Les også

Statoil-Sætre: Det er harde realiteter

Les også

Mens naboland satser på solenergi, avventer Norge. Bransjen mener vi blir akterutseilt.

Les også

Money talks! Det gjelder også i elbil-politikken

Les også

IEA-sjefen hos Statoil: - Må ha gode følelser for elbilene

Ikke nok

Og når fornybar energi vokser og i 2050 utgjør halvparten av energiforbruket, vil CO2-utslippene knyttet til energi bli halvert. Men ikke nok. Selv i en slik verden vil temperaturen på jorden øke med 2,5˚C, noe som betyr at målene fra Paris-avtalen i 2015 ikke nås.

– Selv om energibehovet flater ut og utslippene halveres, viser modellen vår at togradersmålet ikke vil nås. Dette bør være et varsku til myndigheter og beslutningstakere i alle deler av energi-industrien. Industrien har tatt lange steg i riktig retning før, men nå må de virkelig ta frem sjumilsstøvlene, sier konsernsjef Remi Eriksen i DNV GL.

Publisert: