Ingen løsning for oljearbeidere på skip: Frykter «Kielland»-tilstander på norsk sokkel

Veien er fortsatt lang for at oljearbeider som jobber på flerbruksfartøy skal komme inn under arbeidsmiljøloven, men oljefagforbundene gir ikke opp kampen.

Oljearbeidere på flerbruksfartøy som ikke er underlagt arbeidsmiljøloven opplever at de ikke har samme rettigheter som oljearbeidere på plattformer eller borerigger. Skipet på bildet har ingen direkte tilknytning til problemstillingen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Vi gir ikke opp på noen som helst måte, men fortsetter arbeidet over sommeren. Nå må vi bare beklage overfor alle vår medlemmer at dette tar så lang tid. Det er tydelig at arbeidsgiverne ikke vil bli med på noe samarbeid, da blir dette et politisk spørsmål, sier Ommund Stokka, områdeleder i Industri Energi, til Aftenbladet.

I saken om å få underlagt oljearbeidere som jobber på flerbruksfartøy, kom det i begynnelsen av juli en rapport fra den partssammensatte arbeidsgruppen. Konklusjonen er at det ikke er enighet om veien videre, dermed drar saken ut før den trolig kommer opp til politisk behandling sent i høst.

Døde på kaien - Norge ville ikke granske

Saken har versert en årrekke, og den fikk ny aktualitet i offentligheten etter at Aftenbladet belyste dødsfallet på skipet «Skandi Skansen» i Stavanger. Her omkom en filippinsk arbeidstaker på skipet da det lå til kai i Stavanger i februar 2015. Mannskapet om bord holdt på å klargjøre til en oljerelatert arbeidsoperasjon da ulykken inntraff.

Les også

Dødsulykken ingen brydde seg om

Områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi lover å fortsette kampen for at oljearbeidere på flerbruksfartøy skal komme inn under arbeidsmiljøloven.

Verken norsk politi eller norske myndigheter gransket dødsfallet. Dette var i flaggstaten Bahamas’ hender. Denne rapporten kom ført i 2018 og kunne ikke på noen måte sammenlignes med rapportene som gjennomføres etter slike arbeidsulykker i norsk oljevirksomhet.

Dødsfallet i Stavanger satte dermed fart i diskusjonen om hvem som ville vært ansvarlig dersom dette hadde skjedd på norsk sokkel – på oppdrag for norsk oljevirksomhet. Her var det ingen entydige svar fra norske myndigheter – for dette var ikke en sak som automatisk ville sondert under Petroleumstilsynet. Hva da med de noen tusen oljearbeiderne som anslagsvis jobber på flerbruksfartøy?

Svaret er at de ikke er underlagt arbeidsmiljøloven på lik linje med oljearbeidere som jobber på borerigger eller faste installasjoner.

Det var her på «Skandi Skansen» den filippinske arbeideren døde i en arbeidsulykke i 2015. Ulykken ble aldri gransket av norske myndigheter - selv om de hadde handlingsrom til å gjøre det.
Les også

Oljearbeidere blir ikke kvitt «bøllekultur» - må vente på regelendring

Forslag nedstemt

Det var gjennom arbeidet til det såkalte Bull-utvalget i 1989 som resulterte i at oljearbeidere på borerigger ble lagt under arbeidsmiljøloven i sin helhet, gjeldende fra 1993. Allerede den gang var det klare føringer fra utvalget om at dette skulle gjelde oljerelaterte arbeidsoperasjoner fra flerbruksfartøy også. Det skjedde ikke.

I 2017 ble et forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Sp om å innføre arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy nedstemt.

Hovedargumentene til oljefagforbundene Industri Energi og Safe for en innføring er:

  • Mer helhetlig regulering av petroleumsindustrien
  • Samme tilsynsmyndighet for oljearbeidere – Petroleumstilsynet.

De fremste motstanderne er Norsk Rederiforbund og Norsk olje og gass. De argumenterer mot med følgende hovedpunkter:

  • Innføring av arbeidsmiljøloven vil føre til uholdbare tilstander med motstridende regelverk på norske skip, som også er underlagt skipsarbeiderloven.
  • Norge med en liten og åpen økonomi er Norge svært avhengig av handel og åpne markeder og tilsvarende sårbar for proteksjonisme.

Det betyr i realiteten at dersom Norge innfører sektorspesifikke krav, kan vi bli møtt av samme krav i andre land. Det er også blitt hevdet at dette vil medføre store kostnader, men foreløpig er det ingen uhildede rapporter som kan peke på at det vil være «for dyrt» å innføre arbeidsmiljøloven for oljearbeidere på norske skip.

Les også

DOF får kritikk etter dødsfall i Stavanger

Fungerer i andre land

Land som Brasil, USA, Canada, Indonesia, Australia er alle store nasjoner som i dag har sektorspesifikke krav som ivaretar arbeidstakere fra egne land.

HMS-ansvarlig Roy-Erling Furre i fagforbundet Safe understreker at det ikke er grunnlag for å skape et stort fryktbilde her ved innføring av arbeidsmiljøloven. Han mener det bør gå an å få til en ordning om at oljearbeidere på skip underlegges arbeidsmiljøloven når skipene jobber med oljerelaterte operasjoner. Akkurat etter samme ordning som gjelder for dykkere, hvor dykkere er underlagt arbeidsmiljøloven ved gjennomføring av dykkeoperasjoner.

Les også

Han er ikke godkjent som oljearbeider

Roy Erling Furre i Safe håper på en løsning

–Dersom dette bare sklir videre uten noen form for løsning, vil vi være tilbake til tiden før «Alexander L. Kielland»-ulykken der myndighetene hadde liten innflytelse på selskapene. Dersom norske myndigheter vil unngå reprise av «Alexander L. Kielland» uten reell kontroll på sikkerheten, må norske myndigheter få på plass et regelverk som omfatter oljearbeidere på flerbruksfartøy, sier Furre.

Les også

Hvorfor ble dødsfallet på Liliia etterforsket, men ikke Richelieu?

– Uten myndighetskontroll

Dagens ordning hvor oljearbeidere er prisgitt skipets flaggstat, mener han er helt uholdbar.

– Å si at flaggstaten er godt nok, er å kaste blår i øynene på folk. Flaggstaten har ikke system for petroleumssikkerhet og gode vernetiltak for oljearbeidere. Flaggstaten ivaretar bare båten, ikke oljearbeidere om bord. Dersom det skjer en ulykke, rammes hele Norge uten at det vil være et godt regelverk med myndighetskontroll, sier Furre.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie registrerer at det er uenighet mellom partene. –-Regjeringen vil nå følge opp dette temaet videre i den kommende stortingsmeldingen om den maritime politikken, sier Hauglie i en melding i forbindelse med framleggingen av rapporten.

Publisert: