Statoil-sjefen økte lønna med 31 prosent

Statoil gjorde det godt i 2017. Resultatene drypper også på konsernsjef Eldar Sætre, som økte lønna til 14,9 millioner kroner.

Konsernsjef Eldar Sætre kan smile etter gode resultater og god lønnsøkning i 2017. Sikkerhetssjef Jannicke Nilsson, her med VR-briller, tjente en god del mindre enn sjefen, med 5,6 millioner kroner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Da Statoil i februar la fram regnskapet for 2017, viste de sterk oppgang fra 2016. Årsresultatet endte på 97,2 milliarder kroner, opp fra rundt 30 milliarder året før.

Nå er årsrapporten klar, hvor Statoil også rapporterer lønnsutbetalingene til konsernledelsen.

Den viser at konsernsjef Eldar Sætre økte lønna si (skattbar lønn, summen av fastlønn og ulike bonusordninger) til 14,9 millioner kroner. Det er opp fra 11,4 millioner i 2016, en økning på 31 prosent. Sætre er også høyere enn 2015, hvor skattbar lønn var 14,2 millioner kroner.

Dermed tar Sætre nesten igjen den best betalte i Statoil-ledelsen, strategidirektør John Knight. Han hadde en totallønn på 15,1 millioner kroner, ned fra 15,2 millioner i 2016.

Les også

Statoil går mot lysere tider - leverer sterkt årsresultat

Les også

Nå tjener Statoil endelig penger i USA

Les også

Statoil-sjefen måtte gå ned i lønn i fjor

Topplønn i Statoil (i kroner)20172016Endring i prosent
Eldar Sætre 14,9 millioner11,430,7
Margareth Øvrum 6,9 mill. 5,3 mill. 30,2
Timothy Dodson5,7 mill. 4,8 mill. 18,8
Irene Rummelhoff5,4 mill. 4,3 mill. 25,6
Jens Økland5,5 mill. 4,3 mill. 27,9
Arne Sigve Nylund6 mill. 4,6 mill. 30,4
Lars Christian Bacher5,9 mill. 4,8 mill. 22,9
Hans Jakob Hegge5,8 mill. 4,7 mill. 23,4
Jannicke Nilsson5,6 mill. Begynte 1. des. -
Torgrim Reitan8,7 mill. 7,2 mill. 20,8
John Knight15,1 mill. 15,2 mill. -0,7
Konserndirektør Arne Sigve Nylund (Utvikling og produksjon Norge) tjente 6 millioner i 2017.
Konserndirektør Margareth Øvrum økte lønna med nesten like mye som konsernsjef Eldar Sætre i prosent - men tjener 8 millioner mindre.
Letedirektør Tim Dodson endte på 5,7 millioner kroner i lønn i 2017 – og har den svakeste økningen i konsernledelsen i Statoil med 18,8 prosent.

Konsernsjefen har også den høyeste lønnsveksten målt i prosent. Like bak følger konserndirektør Arne Sigve Nylund (Utvikling og produksjon Norge), som med en lønn på 6 millioner i 2017 økte med 30,4 prosent. Konsernsjef Margareth Øvrum (Teknologi, prosjekter og boring) økte med 30,2 prosent og endte med en skattbar lønn på 5,3 millioner kroner.

Strategidirektør John Knight tjener fortsatt best i Statoil, med 15,1 millioner kroner i 2017. Fornybardirektør Irene Rummelhoff tjener nesten 10 millioner mindre, med 5,4 millioner.
Konserndirektør Jannicke Nilsson (Drift og sikkerhet) tjente 5,6 millioner kroner i 2017. Hun begynte i jobben 1. desember 2016.
Finansdirektør Hans Jakob Hegge økte fra 4,7 millioner kroner i 2016 til 5,8 millioner i 2017.
Fastlønn20172016Endring i prosent
Eldar Sætre8,6 mill.7,9 mill.+8,9
Margareth Øvrum4,1 mill. 3,8 mill.+7,9
Tim Dodson3,9 mill.3,9 mill.0
Irene Rummelhoff3,2 mill.2,9 mill.+10,3
Jens Økland3,3 mill.2,9 mill.+13,8
Arne Sigve Nylund3,5 mill.3,3 mill.+6
Lars Christian Bacher3,7 mill.3,5 mill.+5,7
Hans Jakob Hegge3,2 mill. 3,1 mill.+3,2
Jannicke Nilsson3,3 mill.Begynte 1. des. -
Torgrim Reitan5,8 mill. 5,5 mill. +5,5
John Knight13,6 mill. 14,1 mill. -3,6

Hele konsernledelsen i Statoil kan se tilbake på en solid lønnsvekst i 2017. Såkalt prestasjonsbasert lønn – bonus – gjør at lønnen kan svinge fra år til år. Og når 2017 var et bedre år enn 2016 på mange områder, viser det igjen også i lønnsveksten. Letesjef Tim Dodson er med sin vekst på 18,8 prosent konserndirektøren med dårligst vekst.

De fleste i konsernledelsen i Statoil gikk ned i totallønn fra 2015 til 2016 på grunn av mindre i bonus. Dermed blir økningen fra 2016 til 2017 forsterket. Men samtidig - de fleste i Statoil-toppen får et solid hopp i den faste grunnlønna si.

Konserndirektør Jens Økland (Markedsføring, midtstrøm og prosessering) økte fastlønna si med 13,8 prosent i 2017.

Mens Statoil-ansatte fikk en lønnsvekst på 2,6 prosent i fjor – en sokkelarbeider i vanlig offshoreturnus, med to uker på jobb fire uker fri, fikk i snitt 14.000 mer i lønn – økte for eksempel konserndirektør Jens Økland grunnlønna si med 13,8 prosent. Mens han i 2016 hadde fast lønn på 2,9 millioner kroner, hoppet den til 3,3 millioner kroner i 2017. Totalt fikk Økland utbetalt 5,5 millioner kroner.

Les også

Safe-klubben i Statoil vil vurdere ny fagforening

Les også

Statoils første sjef til kamp mot Equinor-navnet

Fornybarsjef Irene Rummelhoff økte lønna med 10,3 prosent, teknologisjef Margareth Øvrum med 7,9 og konsernsjef Sætre med 8,9 prosent. Boresjef Tim Dodson hadde ingen økning i fastlønnen, mens strategidirektør John Knight gikk ned i fastlønn. Han er da også den i konsernledelsen i Statoil med høyest fastlønn, og fikk 13,6 millioner før bonuser i 2017.

For hele konsernledelsen i Statoil økte fastlønnen i snitt med 5,8 prosent – eller 200.000 kroner.

Publisert: