• Sofia Sundquist og Hans Krisitan Hansen er to av de 1000 personene som jobber på raffineriet i Porvoo. Pål Christensen

I skogenes land Finland kommer ikke biodieselen fra kvister og greiner, det har de lagt på hylla

Finske Neste er en av verdens største produsenter av biodiesel. Men selv om de er omringet av skog, produserer de fra avfall fra slakterier og matvareindustrien. Skog er for dyrt og vanskelig.