Mer ekstremvær i vente

I framtiden må du belage deg på enda mer regn.

Publisert: Publisert:

Forskere slår tydeligere fast enn noengang at klimautslippene vil gi mer regn i Norge.

Denne artikkelen er over seks år gammel

Mer regn. Mer ekstremnedbør. Høyere temperatur. Men mest om vinteren.

-Tendesen framover vil være mer av det vis er i dag. Mer nedbør og oftere ekstremvær, sier Forskningsdirektør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret i Bergen.

Mer høstregn i vest

Jansen har vært med på å utarbeide FNs klimarapport som ble presentert i fredag.

De siste 100 årene har det vært 40 prosents økning i nedbørsmengden. Den vil øke raskere framover, i takt med den globale oppvarmingen.

For Vestlandet kan det gi mer regn i dag, særlig om høsten og vinteren, mens Østlandet må belage seg på mer regn om sommeren.

Norske forskere er i ferd med å bryte ned rapporten til nasjonale forhold. Følgene for Norge, er at vi går inn i en periode med enda mer nedbør fram mot århundreskiftet, dersom utslippene fortsetter i samme tempo som i dag.

Framtidsbildet som tegnes samsvarer med meldingene iklimarapporten.

— Dette vil også avhengige av om CO2-utslippene reduseres. Men generelt kan vi si at desto høyere utslipp, jo sterkere ekstremvær, sier Jansen.

Varmere i Nord-Norge

I Nord-Norge derimot peker Jansen på det vil skje en økning i temperaturen. Særlig om vinteren. Finnmark kan vente seg en økning på inntil seks grader i gjennomsnitt i vinterhalvåret.

Fra 1880 til 2012 har temperaturen i Nord-Norge steget med 0,85 grader. Oppvarmingen i nord har vært sterkest, noe som skyldes mindre snø- og isdekte områder i sommerhalvåret.

— Temperaturen i nord vil øke. Spesielt om vinteren, slår Jansen fast.

Videre sier han at Sør-Europa kan vente seg høyere temperaturer og mindre nedbør. Han sier også at forskerne foreløpig ikke på nåværende tidspunkt kan si om hyppigheten av flommene i elvene i sentral-Europa skyldes klimaforandringene.

— Her er det for tidlig å konkludere, sier Jansen.

Publisert: