Tomgang i lønnsforhandlinger for oljearbeiderne

Oljearbeiderne forhandler på siste dagen. Safe mener motparten Norsk olje og gass viser liten forhandlingsvilje.

Publisert: Publisert:

Sokkeltillitsvalgt Terje Enes i Safe Statoil synes sokkeloppgjøret går tregt. Foto: Kristian Jacobsen

Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi og forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass begynte årets sokkeloppgjør med kravoverrekkelse tirsdag. Foto: Erlend Skarsaune

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne, til høyre, diskuterer de siste detaljene før lønnsoppgjøret med hovedtillitsvalgt Per Helge Ødegård i Statoil. Pensjon står sentralt i sokkeloppgjøret for fagforbundet. Foto: Erlend Skarsaune

Tirsdag begynte årets sentralte lønnsforhandlinger for ansatte innen operatør, boring og forpleining på faste installasjoner på norsk sokkel. Tre fagforbund — Industri Energi, Lederne og Safe - forhandler hver for seg med arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

Partene har satt av til og med i dag, torsdag, til å bli ferdig. Ved et brudd havner oppgjøret hos Riksmekleren.

Les også

Statoil-pensjon for fall

— Forhandlingene går tregt. Vi opplever at Norsk olje og gass er låst av resultatet i frontfagoppgjøret. De er rett og slett ikke herre i eget hus, sier Terje Enes, Safe-leder i Statoil og del av fagforbundets forhandlingsutvalg.Allerede i forkant av sokkeloppgjøret var frontene klare. Både Safe og Lederne har varslet at de vil ha en tidligpensjonsordning inn i tariffavtalen. Ordningen skal sørge for at skiftarbeidere offshore som ikke klarer å jobbe lenger, skal kunne gå av med full pensjon fra 62 år.

Norsk olje og gass har svart at det ikke kommer på tale å tariffeste nye pensjonsordninger.

Så har Safe gått ut med at de vil ha mer enn rammen for frontfagoppgjøret på 3,3 prosent. Frontfagoppgjøret er lønnsoppgjøret til den konkurranseutsatte industrien, og det er sentralt i det norsk lønnssystemet at dette oppgjøret skal være førende for oppgjørene som kommer etter.

Å gå utover frontfagoppgjøret ble avvist av Norsk olje og gass i forkant av sokkeloppgjøret.

- Kan ikke få alt

Safe mener imidlertid at de kan argumentere for kravet om høyere lønnsvekst for sine medlemmer enn det industriarbeiderne klarte å forhandle seg fram til. Enes mener også at arbeidsgiverne viser liten forhandlingsvilje på andre områder.

— Norsk olje og gass viser, og har uttrykt, liten forståelse for kravene våre, sier Enes.

Les også

Sokkeloppgjøret: – Kravene var friskere før

Også Lederne synes forhandlingene går tregt og er krevende. Da er forbundsleder Leif Sande i Industri Energi mer positiv. Han opplever ikke at årets sokkeloppgjør er noe spesielt.— Vi er i dialog om å få på plass ting, selv om jeg ikke vet nå hvordan vi ender ut eller om det blir brudd. Men du kan ikke vente at motparten blar opp alt du kan tenke deg, litt drakamp må det være, sier Sande.

Kostnadsutfordringer

For informasjonssjef Eli Ane Nedreskår i Norsk olje og gass er det viktig å understreke at de hverken kan eller vil kommentere prosessen i de pågående forhandlingene.

Les også

Fare for ny oljestreik om pensjon

-Vi forhandler med tre fagforeninger som alle har ulike kravlister. Avtalene med de tre er likelydende, noe de også må være når vi er ferdige med forhandlingene. Vi er en del av industrien, og det er viktig å ta på alvor de kostnadsutfordringene norsk industri står overfor. Det er allment akseptert at frontfagene skal gi føringer for de tariffoppgjørene som kommer etter, det er ikke noe unntak for oljeindustrien, sier hun.

Publisert: