Statoil-krangel kan ha utløst korrupsjonssak

Stavanger: En strid mellom to Statoil-ansatte kan ha ført til at korrupsjonsanklagene som førte til at Statoil droppet avtalen med Norsk Helikopterservice.

Advokatene Dag Steinfeld og Christine Larsen Kalsvik representerer Norsk Helikopterservice.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I Stavanger tingrett kom det mandag fram opplysninger om at en intern strid mellom to Statoil-ansatte som jobbet med luftfart og kontrakter i Statoil på ulike nivå, hadde et svært anstrengt forhold.

Dette bekreftet også et Statoil-vitne som satt sentralt i forhandlingene med Norsk Helikopterservice.

Les også

Sønn til Statoil-ansatt fikk tilgang til lukrativ helikopterskole i Canada

-Intern krangel

-Hva vet du om dette forholdet? spurte Dag Steinfeld, advokat til Norsk Helikopterservice.

-Det var litt betent. Det gikk på roller innenfor lufttransport, hvem som skulle gjøre hva og arbeidsoppgaver. Her var det gnisninger på ulike tidspunkt mellom flere, blant annet mellom disse to, forklarte vitnet som ledet samtalene med Norsk Helikopterservice.

-Kjenner du at en overordnet leder irettesatte vedkommende om dette forholdet?

-Det kommer an på en tolkning av en epost tidlig i juni 2016. Det var en instruks om at de skulle samarbeide slik jeg kunne tolke den. Jeg vet at den ene tok det veldig personlig. Det var en konkret irettesettelse, forklarte vitnet.

Les også

20 helikoptere settes på bakken - CHC kan ikke erstatte redningshelikoptere på kort sikt

-Manglende kildekritikk

Dag Steinfeld, advokat til Norsk Helikopterservice, la i sin prosedyre mandag ettermiddag vekt på at denne striden mellom de to ansatte førte til at korrupsjonsanklagene, som det altså ikke var hold i. Han kritiserte Statoils manglende kildekritikk i saken.

Den Statoil-ansatte, som ble irettesatt, gikk, ifølge Dag Steinfeld, til det skrittet å gi melding om at kollegaen hans kunne være innblandet i korrupsjon i forbindelse med at intensjonsavtalen mellom Norsk Helikopterservice og Statoil ble inngått. Det var på bakgrunn av dette at Statoil senere gikk til politiet som førte til pågripelse og siktelse av den Statoil-ansatte og en ansatt i Norsk Helikopterservice.

Les også

Statoil-topp sa opp etter korrupsjonsanklage

2. juni 2016 ble også helikopter til søk og redning av typen Super Puma H225 satt på bakken. Det førte til at Statoil fikk hastverk med å skaffe nye helikoptre.

Påstanden i saken var at en Statoil-ansatt hadde fått en utilbørlig fordel ved at sønnen hadde blitt ansatt i Norsk Helikopterservice høsten 2014 og senere ble tatt opp på helikopterskolen til helikopterselskapet HNZ i Canada. HNZ gikk inn på eiersiden i Norsk Helikopterservice sommeren 2015.

Påtalemyndigheten slo fast i februar 2017 at det ikke var grunn til å reise straffesak mot den Statoil-ansatte og den ansatte i Norsk Helikopterservice.

Les også

Statoils konsernsjefer fikk beskjed om at nytt helikopter var sikret

Saken utløste kansellering

Korrupsjonssaken, som ble offentliggjort 15.desember i fjor, da Aftenbladet skrev om den, var selve hovedårsaken til at Statoil kansellerte avtalen med Norsk Helikopterservice om et helikopter til søk og redning, såkalt SAR-helikopter.

Statoil har også hevdet at dette var en intensjonsavtale med kanselleringsrett, mens Norsk Helikopterservice’ forståelse av avtalen var at det dreide seg om en faktisk avtale.

Les også

Statoil-ansatt: «Vi vet ikke hva granskingen finner»

Advokat Thomas G. Naalsund, til venstre representerer Statoil i saken. Til høyre Morten Sundt, Statoils leder for luftfartstjenester.

Når korrupsjonssaken blir gjort til et poeng, er det for å vise at Statoil hadde grunn til å kansellere avtalen på tidspunktet da dette skjedde. Mens for Norsk Helikopterservice sin del er det viktig å få fram at det ikke var hold i korrupsjonsanklagene. Derfor skulle avtalen med Statoil vært fullført som planlagt.

Les også

Statoils konserndirektør krevde raskt helikopterraid

Bekreftet avtalen

Tre vitner for Statoil forklarte at det var godt kjent internt at det var sønner av Statoil-topper som jobbet i helikopterselskapene Bristow og Norsk Helikopterservice. Dette hadde tidligere ført til at fedrene var blitt tatt ut av forhandlinger med de aktuelle selskapene.

Under ferieavvikling var det en kollega av den Statoil-ansatte, som ledet forhandlingene med Norsk Helikopterservice, som sendte ut eposten 2. juni om at bestillingen av helikopter ble bekreftet i henhold til intensjonsavtalen av 23. juni. Eposten lød:

«Vi bekrefter at vi bestiller helikopteret i henhold til intensjonsavtalen»

-Hvilken nytte har det å fortelle at dere har en intensjonsavtale, trodde dere at Norsk Helikopterservice tvilte på det? spurte Steinfeld den Statoil-ansatte som sendte denne bekreftelsen.

-Jeg bekrefter at vi bestiller et helikopter i henhold til intensjonsavtalen, forklarte den Statoil-ansatte.

Den Statoil-ansatte, som satte sammen avtalen, poengterte at hun anså det som klart at Norsk Helikopterservice ikke kunne trekke seg fra avtalen.

Det samme forklarte vitnet som både sendte ut bekreftelsen og senere, i desember samme år, kansellerte avtalen med Norsk Helikopterservice.

Publisert: