Sar med underskudd på 188 millioner i fjor

Lavere aktivitet etter oljeprisfallet reduserte oljeserviceselskapets inntekter betydelig. Sar legger heller ikke skjul på at de kortsiktige utsiktene ikke er gode.

Publisert: Publisert:

I tillegg til kontorer i Tananger, har Sar avdelingskontor i Florø, Mongstad, Kristiansund, Sandnessjøen, Hammerfest og på Averøy. Foto: Anders Minge

  • Magnus Ekeli Mullis
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Oljeserviceselskapet Sar AS har hovedkontor i Sola kommune, og driver med oppsamling, behandling og destruksjon av blant annet spesialavfall fra oljeindustrien. Virksomheten har avdelingskontor langs hele kysten, fra Hammarfest i nord til Stavanger i sør. Selskapet hadde 236 ansatte i fjor.

Ifølge årsberetningen for 2017 gikk Sar med et underskudd på 188 millioner kroner før skatt. Underskuddet kom etter et tilsvarende tungt 2016, da selskapet gikk 153 millioner kroner i minus.

Utfordrende marked

Sars inntekter var sviktende i 2017, sammenliknet med året før. Inntektene ble redusert fra 793,1 millioner kroner i 2016 til 545,4 millioner kroner i 2017. Selskapet peker på et utfordrende marked drevet av nedgang i oljeprisen, som igjen skapte lav aktivitet.

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var på minus 75 millioner kroner. Den negative kontantstrømmen ble dekket inn med innskutte midler fra aksjonærer. Netto kontantstrøm i 2017 var på −19,7 millioner kroner.

Mot slutten av 2017 trakk Sar et søksmål mot Equinor en uke før saken skulle opp i retten. Oljeserviceselskapet krevde i utgangspunktet 100 millioner kroner fra Equinor etter en strid rundt en opsjon på behandling av forurenset vann fra en offshore-installasjon. Sar nevner imidlertid ikke søksmålet i årsrapporten.

I 2016 vant Sar flere store kontrakter, og ledelsen skriver at de klarte å opprettholde kontraktsporteføljen i 2017. I fjor fokuserte selskapet på å redusere kostnader ved behandlingsanleggene av boreavfall og forurenset vann, samtidig som de jobbet for å øke effektiviteten i mottak og distribusjon av farlig avfall.

Les også

Grønt lys for å hogge opp gamle plattformer utenfor Stavanger

Vanskelig tid i møte

Ledelsen skriver i årsberetningen at selskapet har en sterk markedsposisjon som de håper at skal materialisere seg i økt inntjening når aktivitetsnivået øker. Kontraktsporteføljen sikrer landsdekkende aktivitet, og selskapet melder om god drift på bedriftsanlegget i Kuwait, som ble etablert i 2015.

Sars styreleder er Stefano Alberto Bonfiglio, og daglig leder er Per Kristian Nagell. Sar inngår i en felles finansieringsløsning med morselskapet SSCP SPV 1. Ved årsslutt 2017 var selskapet i brudd med selskapenes lånebetingelser, og reforhandlet en langsiktig finansieringsavtale med eiere og långivere i 2018 med bakgrunn i dette. Denne avtalen inkluderer konvertering av gjeld til egenkapital - 239,4 millioner kroner, samt refinansiering av resterende gjeld.

Styret skriver at de forventer at utsiktene på kort sikt vil være utfordrende. Samtidig ønsker ledelsen å sikre effektiv drift av eksisterende anlegg og å fortsette å betjene kundene på en god måte.

I tillegg til kontorer i Tananger og Hammerfest, har selskapet avdelingskontor i Florø, Mongstad, Kristiansund, Sandnessjøen og på Averøy.

Publisert:

Les også

  1. Oljeprisen opp igjen etter kraftig fall

  2. Equinor klar til å bruke penger på regnskog

  3. Erik Solheim vil ikke svare om kvikksølv i oljeskrot

  1. Avfall
  2. Offshore
  3. Årsrapport
  4. Sola
  5. Tananger