Sar med underskudd på 188 millioner i fjor

Lavere aktivitet etter oljeprisfallet reduserte oljeserviceselskapets inntekter betydelig. Sar legger heller ikke skjul på at de kortsiktige utsiktene ikke er gode.

Publisert: Publisert:

I tillegg til kontorer i Tananger, har Sar avdelingskontor i Florø, Mongstad, Kristiansund, Sandnessjøen, Hammerfest og på Averøy. Foto: Anders Minge

 • Magnus Ekeli Mullis
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Oljeserviceselskapet Sar AS har hovedkontor i Sola kommune, og driver med oppsamling, behandling og destruksjon av blant annet spesialavfall fra oljeindustrien. Virksomheten har avdelingskontor langs hele kysten, fra Hammarfest i nord til Stavanger i sør. Selskapet hadde 236 ansatte i fjor.

Ifølge årsberetningen for 2017 gikk Sar med et underskudd på 188 millioner kroner før skatt. Underskuddet kom etter et tilsvarende tungt 2016, da selskapet gikk 153 millioner kroner i minus.

Utfordrende marked

Sars inntekter var sviktende i 2017, sammenliknet med året før. Inntektene ble redusert fra 793,1 millioner kroner i 2016 til 545,4 millioner kroner i 2017. Selskapet peker på et utfordrende marked drevet av nedgang i oljeprisen, som igjen skapte lav aktivitet.

Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var på minus 75 millioner kroner. Den negative kontantstrømmen ble dekket inn med innskutte midler fra aksjonærer. Netto kontantstrøm i 2017 var på −19,7 millioner kroner.

Mot slutten av 2017 trakk Sar et søksmål mot Equinor en uke før saken skulle opp i retten. Oljeserviceselskapet krevde i utgangspunktet 100 millioner kroner fra Equinor etter en strid rundt en opsjon på behandling av forurenset vann fra en offshore-installasjon. Sar nevner imidlertid ikke søksmålet i årsrapporten.

I 2016 vant Sar flere store kontrakter, og ledelsen skriver at de klarte å opprettholde kontraktsporteføljen i 2017. I fjor fokuserte selskapet på å redusere kostnader ved behandlingsanleggene av boreavfall og forurenset vann, samtidig som de jobbet for å øke effektiviteten i mottak og distribusjon av farlig avfall.

Les også

Grønt lys for å hogge opp gamle plattformer utenfor Stavanger

Vanskelig tid i møte

Ledelsen skriver i årsberetningen at selskapet har en sterk markedsposisjon som de håper at skal materialisere seg i økt inntjening når aktivitetsnivået øker. Kontraktsporteføljen sikrer landsdekkende aktivitet, og selskapet melder om god drift på bedriftsanlegget i Kuwait, som ble etablert i 2015.

Sars styreleder er Stefano Alberto Bonfiglio, og daglig leder er Per Kristian Nagell. Sar inngår i en felles finansieringsløsning med morselskapet SSCP SPV 1. Ved årsslutt 2017 var selskapet i brudd med selskapenes lånebetingelser, og reforhandlet en langsiktig finansieringsavtale med eiere og långivere i 2018 med bakgrunn i dette. Denne avtalen inkluderer konvertering av gjeld til egenkapital - 239,4 millioner kroner, samt refinansiering av resterende gjeld.

Styret skriver at de forventer at utsiktene på kort sikt vil være utfordrende. Samtidig ønsker ledelsen å sikre effektiv drift av eksisterende anlegg og å fortsette å betjene kundene på en god måte.

I tillegg til kontorer i Tananger og Hammerfest, har selskapet avdelingskontor i Florø, Mongstad, Kristiansund, Sandnessjøen og på Averøy.

Publisert:

Les også

 1. Oljeprisen opp igjen etter kraftig fall

 2. Equinor klar til å bruke penger på regnskog

 3. Erik Solheim vil ikke svare om kvikksølv i oljeskrot

Mest lest akkurat nå

 1. Bekymret Solberg varsler nasjonale innstramminger

 2. Pasient tiltalt for drapsforsøk på lege

 3. Fem nye med korona på Jæren

 4. Luksusfelle for kommunen

 5. Dette blir dyrere i Stavanger neste år

 6. Aker Solutions har ombestemt seg, vil likevel teste utlendinger hjemme

 1. Avfall
 2. Offshore
 3. Årsrapport
 4. Sola
 5. Tananger