– Statoil valgte heller å høre på italienerne. Det var overraskende

Også prosjektpartner Statoil fikk beskjed om feil, mangler og dårlig kvalitetssjekk på Goliat-plattformen av nordmenn på verftet. Men det norske oljeselskapet valgte heller å høre på italienerne i Eni, forteller en tidligere sjef i det italienske selskapet.

Den italienske ledelesen i Eni Norge under den offisielle åpningen av Goliat i april 2016, med administrerende direktør Ruggero Gheller, til venstre, og styreleder Enrico Cingolani i Eni Norge. Daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til høyre.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Goliat-plattformen i Barentshavet er eid av italienske Eni (65 prosent og operatør) og Statoil (35 prosent). Aftenbladet har i løpet av en rekke artikler avdekket hvordan norske myndigheter er blitt holdt for narr av den italienske oljegiganten. Løfter om at det skulle være en ferdig plattform som skulle reise til Norge fra verftet i Sør-Korea, ble ikke holdt. Og feil som ble rapportert som ordnet, var ikke det.

Selv om Eni er operatør, og dermed gitt ansvaret for Goliat-prosjektet, har Statoil vært tett på underveis og også blitt brukt av norske myndigheter som en garantist for at kvaliteten var tilfredsstillende. I et intervju forteller tidligere distriktssjef Svein Fredrik Fredriksen for Eni i Hammerfest om at Statoil kunne gjort mer for å hindre at Goliat-plattformen reiste til Norge med en rekke alvorlige feil.

Fredriksen var sentral i oppbyggingen av organisasjonene som skulle drifte oljeplattformen fra land i Hammerfest og ute i Barentshavet. Han fikk sparken fra Eni da han nektet å fire på sikkerhetskrav etter at plattformen var i drift. Fredriksen forteller at han mente oljeselskapet måtte følge krav Petroleumstilsynet hadde stilt framfor egne prioriteringer, og han nektet å akseptere kravet fra Eni i Milano om at ledelsen kunne ringe direkte til plattformen og dermed omgå distriktssjefen.

Fredriksen er også kritisk til Statoils rolle i prosjektet.

– Det er helt klart at også Statoil kunne ha gjort mer underveis. Vi ga beskjed om hva som var galt, hva som ikke var gjort og om dårlig kvalitet på revisjoner i Sør-Korea der folk fra driftsorganisasjonen ble spurt. Da var det overraskende at Statoil heller valgte å høre på italienerne. Under møter med både Petroleumstilsynet og Statoil ga vi vårt syn tilkjenne, sier Fredriksen.

Les også

Eni-sjef fikk sparken etter at han nektet å fire på Goliat-sikkerhet

Svein Fredrik Fredriksen var distriktssjef i Eni Norge i Hammerfest, og sentral i jobben med å få Goliat-plattformen i produksjon. Kort tid senere fikk han sparken.
Goliat-plattformen kom til Norge i april 2015. Da var den full av feil, i motsetning til hva som var lovet norske myndigheter.

– Utfordre konstruktivt

Talsperson Morten Eek i Statoil vil ikke svare på om Statoil i for stor grad har stolt på Eni i Italia og ikke tatt hensyn til advarsler fra ansatte i Eni Norge.

– Statoil har jobbet med Eni som selskap og operatør av et felt vi er partner i på norsk sokkel.

– Har Statoil satt foten ned underveis i prosjektet, og i tilfelle på hvilke områder?

– Vi har jobbet aktivt som partner for støtte Eni med å løse utfordringene de har møtt. I det ligger det også at en som partner skal utfordre operatøren konstruktivt fra prosjektfase til drift, eksempelvis slik vi gjorde på avreisetidspunkt fra Sør-Korea til Norge. I egne verifikasjoner ga vi ellers våre vurderinger og anbefalinger, og så er det operatøren som endelig beslutter. Det følger modellen for arbeid i lisenser på sokkelen og rollene til partnere og operatør.

Vil ikke kommentere

Aftenbladet har bedt Eni Norge kommentere forholdene som tidligere distriktsjef Svein Fredrik Fredriksen forteller om i intervjuet. Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff vil ikke kommentere «forhold knyttet til nåværende eller tidligere ansatte i media».

– Vi gjentar likevel overfor Aftenbladet Eni Norges erkjennelse av at det var feil og mangler knyttet til Goliat-utbyggingen, både organisatorisk og teknisk. Dette har selskapet tatt selvkritikk for. Det har de siste årene vært lagt ned en betydelig innsats i å utbedre ulike forhold på plattformen, samt styrke det interne samarbeidet, arbeidstakermedvirkning og forholdet til fagforeningene. Dette omfatter også organisatoriske endringer, blant annet på ledernivå. Vi ser nå resultatet av arbeidet i form av styrket bedriftskultur, positiv HMS-utvikling og en stabil produksjon med rundt 97 prosent drifts-regularitet så langt i 2018, sier Wulff.

Publisert: