• I Storbritannia blir det meste av norsk gass selt i den kortsiktige spotmarknaden der prisane kan svinga mellom sesongane. Bildet er tatt ved mottaksanlegget for norsk gass i Easington. Thomas Førde

Eksportrekord for gass

I 2012 blei det sett ny rekord med eksport av 107,6 milliardar kubikkmeter gass frå Norge til Europa. Verdien av denne eksporten er om lag 250 milliardar kroner, tilsvarande ein firdel av statsbudsjettet.