330 000 oljejobber i Norge

330 000 nordmenn jobber i oljenæringen ved inngangen til 2015. En ny beregning gir 80 000 flere enn for tre år siden, ifølge Iris (International Research Institute of Stavanger)

330 000 nordmenn jobber i oljenæringen ved inngangen til 2015. Det er 80 000 flere enn for bare tre år siden, ifølge en ny rapport. Oljearbeideren på bildet er fotografert på Ocean Vanguard.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Totalt er 330 000 nordmenn direkte eller indirekte knyttet til olje— og gassindustrien, opp fra 250 000 i 2012. De nye beregningen av ansatte i olje- og gassindustrien står å lese i rapporten «Industribyggerne» fra IRIS.

— Årsaken til at antallet går opp med 80 000 er en ny måte å beregne indirekte sysselsetting av oljejobber på, forklarer Iris-forsker Atle Blomgren til Aftenbladet.

Rapporten er bestilt av bransjeforeningen Norsk olje og gass i forbindelse med årskonferansen som avholdes i Oslo torsdag.

Ulike anslag for oljejobber

Les også

Oljeindustrien roper på Erna

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har nylig gjort beregninger som viser at 239.000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til olje— og gassnæringen.

I 2013 var totalt 81 921 sysselsatt direkte i petroleumssektoren, ifølge SSB. Deres anslag viser at antall oljeansatte økte med 33 502 personer på 10 år.

- Står sterkt

«Den oppdaterte rapporten viser at industrien som utvinner olje og gass i Norge står historisk sterkt,» mener Norsk olje og gass.

En langt større andel av de ansatte jobber nå eksportrettet, ifølge tallene fra utgangen av 2014. Dette er rekordtall for næringen, og det midt oppe i en nedkjøling og omstilling for å styrke sin konkurransekraft globalt.

— Til alle som eventuelt fortsatt måtte være i tvil: Vi er ingen industri på vei inn i solnedgangen. Vi er ikke en gang kommet i ettermiddagsskyggen. De siste månedene har kanskje en og annen makrellsky vært på horisonten, men i mange tiår fremover vil olje- og gassindustrien være det største drivhjulet i Norge, sier Tor Arnesen, styreleder i Norsk olje og gass, ifølge en pressemelding.

Les også

Flere unge oljeingeniører er arbeidsledige

Les også

Nå øker arbeidsledigheten

Les også

Oljekutt sender tusenvis over i nye jobber

Rogaland, Rogaland og ...Stavanger

Det er 415 av Norges 428 kommuner som har innbyggere som er ansatt, eller har arbeidsplasser knyttet til petroleumsindustrien. Alle regioner, alle fylker og alle landsdeler har ansatte og arbeidsplasser som er på en aller annen måte knyttet til det norske oljeeventyret. Men Rogaland og Stavanger-området er mest oljeavhengig, viser Iris-rapporten.

  • Fylkene med absolutt sett flest antall ansatte i direkte petroleumsrelatert virksomhet er Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Akershus.
  • Dersom en tar hensyn til indirekte sysselsetting (finans, transport, hotell osv.), er fortsatt Rogaland og Hordaland størst, men nå med Akershus og Oslo på henholdsvis tredje og fjerde plass.
  • Dersom ansatte i direkte og indirekte petroleumsrelatert virksomhet fordeles på bo— og arbeidsmarkedsegioner, er Stavangerregionen størst, etterfulgt av Oslo/Akershus, Bergensregionen og. Sunnhordland/Haugalandet.
    «Dersom vi ser vekk fra indirekte sysselsetting, er Stavangerregionen suverent størst, etterfult av Bergensregionen, Oslo/Akershus og Sunnhordland/Haugalandet,» skriver forskerne i rapporten.
Les også

Nå rammes alle av oljekuttene

Den nye eksportindustrien

Et sentralt element i rapporten, ifølge Norsk olje og gass, er at nesten 40 000 av de som jobber i leverandørindustrien er knyttet til eksport mot utlandet av teknologi, utstyr, tjenester og løsninger. Eksporten av oljeteknologi er Norges nest største næring etter eksporten av olje og gass. Tar en med de som jobber indirekte knyttet mot olje og gass, er det hele 70 000 som nå jobber med eksport.

Fra 2007 til 2014 har eksportverdien fra norsk leverandørindustri gjennomgått en nesten eventyrlig vekst, og ligger nå på rundt 200 milliarder kroner årlig, ifølge en rapport fra EY (tidligere Ernst & Young).

Publisert: