Brudd i sokkeloppgjøret

Lederne og Safe sa nei.

Publisert: Publisert:

Nestleder Frode Alfheim i Industri Energi og forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass begynte årets sokkeloppgjør med kravoverrekkelse tirsdag. Foto: Erlend Skarsaune

Industri Energi sa ja til det endelige tilbudet fra Norsk olje og gass, men både Lederne og Safe sa nei.

Sent torsdag kveld ble det klart at Industri Energi og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass ble enige om en ny tariffavtale.

Les også

Tomgang i lønnsforhandlinger for oljearbeiderne

Men de to andre fagforbundene som forhandler om lønnsbetingelsene for oljearbeidere innen operatør, boring og forpleining — den såkalte sokkelavtalen, kom ikke til enighet.

Krav om tidligpensjon

Både Safe og Lederne krever en tidligpensjonsordning inn i tariffavtalen, men kravet er blitt blankt avvist av Norsk olje og gass. Dermed går oppgjøret videre til Riksmekleren.

Les også

Sokkeloppgjøret i gang

Forhandlingsleder Jan Hodneland viser til nettopp pensjonfor å forklare hvordan tre dager med forhandlinger ikke førte fram, og avviserat pensjon er et tema som skal diskuteres hos dem, men i de enkelte bedriftene.

— Etter tre dagers forhandlinger har vi blitt enige om enavtale med Industri Energi. Likevel valgte Safe og Lederne å ikke aksepteretilbudet. Vi kunne ikke imøtekomme dereskrav knyttet til tariffesting av pensjon, dermed ble det brudd med de tofagforeningene, sier Hodneland i en melding.

Streik for to år siden

For to år siden førte pensjonssaken til streik på norsksokkel.

— Nå håper vi Riksmekleren kan hjelpe oss med å finne enenighet med de to resterende fagforeningene, Safe og Lederne, sier Hodneland.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne viser til atpensjonsspørsmålet ikke bare handler om en tidligpensjon for skiftarbeidere somikke klarer å jobbe lenger enn 62 år, men også er svært viktig for yngreoljearbeidere. Han vil ha en fleksibel pensjonsalder.

— En økning av pensjonsalderen er vi redd kan smitte overtil andre selskaper, og vi er misfornøyde med at pensjonen for sliterne blirytterligere forringet. Flere av selskapene på sokkelen er i ferd med å hevepensjonsalderen, noe som er svært overraskende og helt umulig for oss åakseptere, sier Brekke.

Streikeuttak klart i neste uke

Brekke er klar på at Lederne er klare til å bruke allelovlige virkemidler - og streik er et slikt et hvis meklingen hos Riksmeklerenikke fører fram.

Lederne melder at et streikeuttak vil bli klart i løpetav de første dagene.

Også Safe-leder Hilde-Marit Rysst viser tilpensjonsspørsmålet for å forklare nattens brudd. Hun mener at Norsk olje oggass hadde en snever økonomisk ramme som gjorde det umulig å komme fram til enløsning for skiftgående personell som har fått merke et langt arbeidsliv påhelsen.

— Eksisterende tariffavtale fastsetter at det skal føreslokale forhandlinger om lønnsfastsettelse for de forskjelligestillingskategoriene i operatørselskapene.

Våre tilbakemeldinger er at de lokale lønnsforhandlingenestyres av Norsk olje og gass, sier Rysst.

Publisert: